Nyheder

Sæsonbooking 

Der er lukket for oprettelse af sæsonansøgninger - der åbnes op for anmodninger igen den 1. marts 2024. 

 

En sæsonbooking skal indeholde minimum 5 gentagne aktivitetsdage - en sæson følger altid skoleåret. 

Det er muligt at søge om sæsonbookinger én gang årligt. 

 

 • Fritid og Folkeoplysning åbner for sæsonansøgninger i perioden: 1. marts - 1. april (årligt).
   
 • HUSK at der som udgangspunkt er lukket for booking i skolernes ferieperioder. Du kan læse mere under åbningstider under Booking

 

 

Sæsonansøgningerne fordeles i prioriteret rækkefølge jf. Folkeoplysningsloven § 21, stk. 3. 
 

 1. Aktiviteter for børn og unge
   
 2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil
   
 3. Aktiviteter for voksne
   

I henhold til Folkeoplysningsloven § 21, stk. 4., ved anvisning af lokaler, der er særlig egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning.

Ved anvisning af lokaler tages der også hensyn til, om lokalerne er egnede til den aktivitet der skal finde sted. 

Dette er kun relevant, hvis der er ændringer i det faktiske behov / sæsonbooking.

Foreningerne skal senest i uge 42 melde sit faktiske lokalebehov, hvilket bruges til udregning af fakturering fremadrettet.

Det faktiskebehov skal sendes til Fritid@frederikshavn.dk.

Ved sæsonbooking skal I acceptere, at flytte op til 10 procent af jeres ugentlige aktiviteter i løbet af en sæson. 

Eksempel: Hvis en forening har 30 aktivitetsdage i en sæson, skal foreningen acceptere at vige/flytte op til 3 af deres aktivitetsdage.
 

Fritid og Folkeoplysning vil være behjælpelig med, at finde en andet egnet lokale.