Nyheder

Manegen Sæby Kulturhus

Manegen udgør sammen med Sæby Svømmebad og Sæby Bibliotek ”Kulturparken” ved Rådhuspladsen 2, 9300 Sæby.

Huset er centrum for en lang række kulturelle aktiviteter og arrangementer og anvendes dagligt af forskellige foreninger og brugere, samt Musikskolen som anvender en del af huset.

Manegen er et åbent og tilgængeligt hus for alle, der har til formål at skabe rammerne for et stærkt kultur- og fritidsliv i Frederikshavn Kommune. 

 

Manegen kan ikke benyttes til private aktiviteter eller arrangementer.

 

Kontaktoplysning

Manegens administration

Telefon: 2927 2749

Mail: Manegen@frederikshavn.dk

 

 

 • Hverdage kl. 08.00-23.30
   
 • Weekender kl. 08.00-23.30
   
 • Sommerlukket: Juli


I særlige tilfælde kan Manegen holdes åbent på andre tidspunkter efter aftale, kontakt manegen@frederikshavn.dk.

Manegens entre og foyer er tilgængelig for alle i åbningstiden.

Manegen rummer følgende lokaler:

 • Sal 1 - salens rum med adgang til depotet, med klaver
 • Sal 2 - salens midterste rum
 • Sal 3 - Salens rum med lærred og projektor
 • Lokale 4 ”Glashuset”. Lokalet mod svømmehallen.
 • Lokale 5 Lille mødelokale
 • Lokale 6 Lille mødelokale
 • Køkken
  Køkkenet er fælles for alle. Kun i særlige tilfælde kan køkkenet reserveres. Kaffemaskine, køleskab, opvaskemaskine, ovn, kogeplade samt inventar til 240 gæster​


Praktisk info

 • Salene er med plads til 250 tilskuere. Salen kan inddeles i 1, 2 eller 3 lokaler
 • Forhallen må ikke bruges til opdækning af borde/stole, pga. flugtveje i forbindelse med brand
 • Brandregler og max antal i rummet skal overholdes
 • Manegens østvendte dør mod p-pladsen er en branddør og SKAL altid holdes lukket
 • Foreninger, offentlige institutioner og grupper, der booker et lokale i Manegen, er ansvarlig for enhver skade, der under benyttelsen forvoldes på lokale og inventar
 • Der skal være en ansvarlig leder eller myndig person på minimum 18 år til stede i det tidsrum lokalet er booket
 • Grundet allergigener, er det ikke tilladt at medbringe dyr ved lån af lokalerne
 • Kategori 1
  Foreninger, offentlige institutioner og grupper hjemmehørende i Frederikshavn Kommune, hvis aktiviteter har et kulturelt, socialt, oplysende eller pædagogisk sigte kan benytte lokalerne til et politisk fastsat gebyr.

  Gebyr: Direkte link til Gebyr for lån af lokaler i kommunale- og selvejende institutioner.
   
 • Kategori 2
  Foreninger, offentlige institutioner og grupper hjemmehørende i Frederikshavn Kommune, der afholder entre givende kommercielle arrangementer kan benytte salen i Manegen mod en årlig politisk fastsat leje.

  Pris: Kontakt Manegen for pris i henhold til booking. 
   
 • Kategori 3
  Foreninger, grupper m.v. der ikke har et kulturelt eller socialt formål, ikke er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune eller ikke er godkendt efter folkeoplysningsloven, kan benytte lokalerne og salen mod en leje, der tager udgangspunkt i markedsprisen.

  Manegen kan ikke benyttes til private aktiviteter eller arrangementer.

  Pris: Kontakt Manegen for pris i henhold til booking. 

 

OBS

Brugere der benytter lokaler uden for den bookede tid, opkræves et gebyr. Gebyret er dobbelt timetakst af lejen.

Brugere der ved gentagne tilfælde benytter sig af lokaler, som ikke er booket, kan miste muligheden for, at låne lokaler i Manegen i en periode. Dette er blandt andet også pga. brandsikkerhed.

Der opkræves ligeledes et gebyr hvis alarmen udløses. 

 

Læs mere om booking - Direkte link til booking.

 

Særligt for Manegen: 

 • Alle bookinger skal ske senest 5 hverdage, inden aktiviteten finder sted. Hvis der er behov for booking før, kontakt manegen@frederikshavn.dk.
 • Annullering af booking skal ske senest 5 hverdage inden aktiviteten finder sted, ellers opkræves der gebyr for den bookede tid.
 • Frederikshavn Kommune sender en påmindelse ud, når der åbnes for en ny sæson.
 • Foreninger med sæsonbookninger skal være indforstået med at flytte/rykke op til 10% af deres ugentlige aktiviteter i løbet af en sæson, hvis et større enkeltarrangement eller event skal benytte lokaler i Manegen.​
 • Ved større enkelstående arrangementer for mere end 150 personer skal Manegens personale kontaktes på manegen@frederikshavn.dk

 

Adgang til lokalerne i Manegen kræver, at man har booket et lokale via Fritidsportalen eller med hjælp fra Helle/Gitte. Når bookingen er godkendt, sker åbning og lukningen af lokalerne elektronisk.


Hvis alarmen går, ringes der øjeblikkeligt til:

 • Niels Egholm tlf.: 6166 8498
   
 • Rasmus U. Østergaard tlf.: 2134 5476
   
 • Uffe Borg tlf.: 2327 3146

 

Bookning af udstyr i Manegen foregår ved, at udfylde skemaet: Udstyr i Manegen. Kontakt Manegens administration for udlevering af skemaet, når skemaet er udfyldt, skal det sendes til manegen@frederikshavn.dk.

Manegens administration

 

Specifikation af udstyr, kan findes i skemaet. 

 • Det er ikke tilladt at opstille/nedtage skillevæggene i salen, af sikkerhedsmæssige årsager.
  Har man brug for at få sat skillevæg op, skal det rekvireres.
   
 • Husk at tænde ventilationen ved større arrangementer
   
 • Borde, stole, service mv. må ikke lånes med hjem eller tages med udendørs.
   
 • Er borde/stole ikke fjernet efter endt lejetid, vil der blive opkrævet en timepris for oprydning.*
   
 • Teknikkerne i huset er ikke behjælpelig med opsætning af medbragt teknisk udstyr.