Nyheder

Manegen, Sæby Kulturhus

Her kan I læse om rammerne for brug af Manegen, Sæby Kulturhuset. 

Manegens overordnede hensigt er at tilbyde et åbent og tilgængeligt hus for derigennem, at styrke kulturen og oplysningen i Frederikshavn Kommune.

 

Lokaler

Manegen rummer, ud over øvelokaler til Musikskolen, følgende lokaler:

Lokale 1 - Salens rum med adgang til depotet mod øst
Lokale 2 - Salens rum med projektor
Lokale 3 - Salens rum med lærred
Lokale 4- Glassalen. Lokalet mod vest, vendt mod svømmehallen.
Lokale 5 - Lille mødelokale mod øst (1)
Lokale 6 - Lille mødelokale mod øst (2)

 

Åbningstider

Hverdage og weekender: kl. 08.00 – 23.30.
I særlige tilfælde kan Manegen holdes åbent til kl. 24. efter aftale.

Manegens entre og foyer er tilgængelig for alle i åbningstiden.

 

Lån Lokale 

Her følges nedenstående og de generelle retningslinjer for lån af lokale i de kommunale institutioner.

Læs generelle vilkår for booking her - Lån lokale
 

Vigtig information ved booking:

 • Alle bookinger skal ske senest 10 hverdage, inden aktiviteten finder sted.
 • Annullering af booking skal ske senest 5 hverdage inden aktiviteten finder sted, ellers opkræves der gebyr for brug
 • Der skal være en ansvarlig leder eller myndig person på minimum 18 år til stede i det tidsrum lokalet er booket.
 • Ved større enkelstående arrangementer for mere end 200 personer skal Manegens personale kontaktes på  manegen@frederikshavn.dk.
 • Foreninger, offentlige institutioner og grupper, der booker et lokale i Manegen, er ansvarlig for enhver skade, der under benyttelsen forvoldes på lokale og inventar.
 • Grundet allergigener, er det ikke tilladt at medbringe dyr ved lån af lokalerne.

 

Book lokale

Ansøgning om lån af lokaler foregår her via Frederikshavn Kommunens Fritidsportal, hvorfor det er en forudsætning, at man er oprettet.

Håndteringen af lokalebooking i Manegen udføres af Helle og Trine. Spørgsmål vedr. lån af lokaler skal sendes til manegen@frederikshavn.dk

 

Opret sæsonbooking - minimum 5 gentagende aktivitetsdage.

Opret enkeltbooking - maksimalt en dags varighed - og fra 1-4 aktivitetsdage i løbet af en sæson.

 

Lån af udstyr 

I forbindelse med lån af udstyr i Manegen gælder følgende vilkår:

 • Booking af udstyr og/eller services skal bestilles på mail: manegen@frederikshavn.dk
 • Teknikkerne i huset er ikke behjælpelig med opsætning af medbragt teknisk udstyr.
 • Ved mere komplekse og specielle opsætninger af lyd og lys, samt problemer med lydudstyr undervejs, henviser vi til: Lindberg Lyd & Lys tlf.: 4055 8215 -  Niels Evald Lindberg her: http://llogl.dk eller andet firma efter eget valg.
 • Det er ikke tilladt at opstille/nedtage skillevæggene i salen. Det er kun Manegens personale, som af sikkerhedsmæssige årsager må gøre det. Har man brug for at få sat skillevæg op skal det rekvireres.  
 • Bookning af udstyr som bord, stole, scene og vægge foregår ved at kontakte Manegens personale via  manegen@frederikshavn.dk, som sender et skema til udfyldelse.

 

Priser for lån af udstyr for for sæson 2020/2021

Borde, stole og scene: Op til 280 stole eller ca. 35 borde med 6 stole

 • ​Hjælp til opsætning, pris pr. påbegyndt time: 275 kr.
 • I weekender og helligdage, pris pr. påbegyndt time: 550 kr.
 • Estimeret tid til opsætning af 280 stole ca. 2½ timer samlet.

Projektor: Tilslutning mulig via HDMI-kabel

 • Hjælp til opsætning ved start af arrangement: 275 kr. (weekender og helligdage 550 kr.)
 • Efterfølgende pris for at stå standby: 275 kr. pr. påbegyndt time.
 • Efterfølgende pris for at stå standby i weekender og helligdage: 550 kr.

Lyd: Håndholdt mikrofon og/eller headset

 • Hjælp til opsætning ved start af arrangement: 275 kr. (weekender og helligdage 550 kr.)
 • Efterfølgende pris for at stå standby: 275 kr. pr. påbegyndt time

 

Gebyr/priser

Kategori 1:
Foreninger, offentlige institutioner og grupper hjemmehørende i Frederikshavn Kommune, hvis aktiviteter har et kulturelt, socialt, oplysende eller pædagogisk sigte kan benytte lokalerne til et politisk fastsat gebyr.
Se gebyrtakster her.

Kategori 2:
Foreninger, offentlige institutioner og grupper hjemmehørende i Frederikshavn Kommune, der afholder entre givende kommercielle arrangementer kan benytte salen i Manegen mod en årlig politisk fastsat leje.
Kontakt Manegen for mere information

Kategori 3:
Foreninger, grupper m.v. der ikke har et kulturelt eller socialt formål, ikke er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune eller ikke er godkendt efter folkeoplysningsloven, kan benytte lokalerne og salen mod et  gebyr, der tager udgangspunkt i markedsprisen.
Kontakt Manegen for mere information

 

Praktisk information

Manegens daglige drift og indvendige vedligeholdelse håndteres af Center for Kultur & Borgerservice.

 • Brandregler og max antal i rummet skal overholdes.
 • Forhallen må ikke bruges til opdækning af borde/stole, pga. flugtveje i forbindelse med brand.
 • Borde, stole, service mv. må ikke lånes med hjem.
 • Køkkenet er fælles for ALLE – kun i særlige tilfælde kan køkkenet reserveres. Det er ikke muligt at lade egne ting stå i køkkenet, så vil de blive fjernet.
 • Manegens østvendte dør mod p-pladsen er en branddør og SKAL altid holdes lukket.
 • Området omkring indgangene er videoovervåget.
 • Spørgsmål til udstyr, service m.m. kan rettes til manegen@frederikshavn.dk  

 

Kontaktoplysninger til Manegen

Spørgsmål til bookning af lokaler, udstyr eller af praktisk karakter til: Helle W. Nielsen eller Trine B. Larsen tlf.: 2927 2749 eller på mail: manegen@frederikshavn.dk  

Lyd: Ved mere komplekse og specielle opsætninger af ovenstående udstyr, samt problemer med udstyr undervejs, henvises  til (tilkøbes): Lindberg Lyd & Lys tlf.: 4055 8215 - Niels Evald Lindberg her: http://llogl.dk eller andet firma efter eget valg.

 

Alarmer

Hvis alarmen går i Manegen ringes øjeblikkeligt til: Niels Egholm tlf.: 6166 8498, Rasmus U. Østergaard tlf.: 2134 5476 eller Uffe Borg tlf.: 2327 3146.