Nyheder

Takstblad 

Takstblad for folkeoplysende tilskud

 

Medlemstilskud

Faktorfastsættelse

 • Aktive medlemmer under 18 år: Aktivitetstimetallet x 2
 • Aktive medlemmer fra 18 år til og med 24 år: Aktivitetstimetallet x 1
 • Aktive, handicappede medlemmer til og med 24 år: Aktivitetstimetallet x 8

 

Krone/øre-sats

 • Krone/øre-sats fastsættes til 1 kr. pr udregnet aktivitetstime.
 • Kultur- og Fritidsudvalget kan i tilfælde af ubrugte medlemstilskudskroner vælge at udbetale restsummen til dividende, baseret på foreningernes aktivitetstimer.

 

Timelofter

 • Minimum 25 aktivitetstimer (inden faktorberegning) pr. medlem før tilskudsberettiget.
 • Maksimum 800 aktivitetstimer (inden faktorberegning) pr. medlem før tilskudsstop. 

 

Øvrig foreningstid

 • Ved lejre og lignende må timetallet maksimalt udgøre 16 timer/døgn pr. person

 

Egenbetalingsloft

 • Det samlede medlemstilskud der udbetales til foreningen, kan ikke udgøre mere end 80% af egenbetalingen fra de tilskudsberettigede medlemmer (bortset fra handicappede medlemmer) i ansøgningsperiode.

 

Lokaletilskud 

Lokaletilskudsprocent

 • Foreningerne kan få dækket de godkendte driftsudgifter med 75%.
 • Foreningerne kan få dækket de godkendte forbrugsudgifter med 65%.

 

Lokaleindtægter

 • Lokaleindtægter fra andre folkeoplysende foreninger kan indgå i grundlaget for beregning af lokaletilskud med: 50%.
 • Lokaleindtægter fra kommercielle, private eller ikke folkeoplysende aktiviteter modregnes i grundlaget for beregning af lokaletilskud med 100%.

 

Bonusfaktor

 • Foreningens medlemsprocent under 25 år plusses i lokaletilskudsberegningen med bonusfaktoren 0 % (Implementeres når ordningen er indfaset)
 • Bonusfaktoren kan udbetales ved årets udgang (med tilbagevirkende kraft) betinget af den økonomi, som er tilbage efter den samlede ordnings implementering.
 • Medlemsprocent under 25 år som minimum før tilskud bonusfaktoren kan tælles med: 10%.

 

Maksimal vedligehold

 • Maksimumsloft for vedligeholdelsesudgifter: 50.000 kr. årligt.
 • Herefter skal Folkeoplysningsudvalget ansøges om støtte.

 

Supplerende tilskud

Frivillighedstilskud

 • Tilskuddet kan maksimalt udgøre 80 % af de tilskudsberettigede medlemmers egenbetaling.
 • Foreningen kan få dækket op til 80 % af de faktisk afholdte udgifter.
 • Tilskuddet kan ikke overstige det maksimale udgiftsloft på 3.000 kr. pr. person pr. år.

 

Uddannelsestilskud

 • Der ydes tilskud til 80% af kursus forbundene udgifter. Maksimumbeløbet pr. person pr. år er fastsat til 7.000 kr.

 

Årsværk 

Nye godkendte foreninger kan få udbetalt op til ét årsværk som engangsudbetaling fra den dato, foreningen er godkendt som aktiv forening. Dette kræver en konkret vurdering og godkendelse af Folkeoplysningsudvalget. Ansøgningen sendes til tilskud@frederikshavn.dk.