Nyheder

Bliv godkendt som folkeoplysende forening

 

For at blive godkendt om frivillig folkeoplysende forening eller aftenskole i Frederikshavn Kommune skal jeres forening overholde en række formelle krav her henviser Fritid og Folkeoplysning til tilskudsguiden, den kan I finde på Fritidsportalens forside. Ellers kan I læse en kort vejledning om krav til de to foreningsformer længere nede på siden. 


Inden I ansøger om at blive godkendt som folkeoplysende forening, har I muligheden for et 30 minutters vejledningsmøde med en rådgiver fra Fritid og Folkeoplysning.

Hvis jeres forening ønsker et vejledningsmøde, skal I sende en mail til Fritid@frederikshavn.dk.


 

Hvilke betingelser skal min forening overholde, for at kunne blive godkendt?

 • Have en bestyrelse, der består af mindst 5 medlemmer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller
 • medlemsorganisationerne, der står bag foreningen
 • Give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen
 • Have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle og have en
 • virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

Udover at de formelle krav, skal overholdes, skal foreningen udfylde og sende ansøgningskema til Fritid og Folkeoplysning, her skal foreningen vedhæfte deres vedtægter og referat fra stiftende eller ordinær generalforsamling.

Hvilke betingelser skal min forening overholde, for at kunne blive godkendt?

 • Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningslovens bestemmelser være demokratisk opbygget
 • Have en bestyrelse på minimum 3 personer, der er ansvarlig for anvendelse af tilskud, anviste lokaler samt regnskab og dokumentation for foreningens virksomhed.
 • Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
 • Være hjemmehørende i Frederikshavn Kommune
 • Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.
 • Vedhæfte et referat af den stiftende generalforsamling samt budget for minimum det første driftsår.
 • Indhente børneattester for de personer, der som træner, leder eller instruktør har direkte kontakt med eller færdes blandt børn og unge under 15 år. Børneattesterne skal foreningen selv opbevare og kunne fremvise, når/hvis Frederikshavn Kommune beder om det. Frederikshavn Kommune anbefaler, at der indhentes nye børneattester hvert andet år.
 • Sikre medlemmernes data efter databeskyttelsesloven. Vi anbefaler DGI og DIFs vejledning for flere informationer.

Udover at de formelle krav, skal overholdes, skal foreningen udfylde og sende ansøgningskema til Fritid og Folkeoplysning, her skal foreningen vedhæfte deres vedtægter og referat fra stiftende eller ordinær generalforsamling.

 

Foreningens vedtægter skal indeholde følgende oplysninger:

 • Foreningens formål
 • Valg til bestyrelse og antal bestyrelsesmedlemmer
 • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 • Foreningens hjemsted
 • Betingelser for medlemskab
 • Tegningsret for foreningen
 • Procedure for vedtægtsændringer
 • En bestemmelse om, at et eventuelt overskud ved foreningens opløsning skal tilfalde Frederikshavn Kommune

DGI Vedtægtsgenerator er udviklet som en digital service, der gør det let for alle at oprette et gyldigt sæt vedtægter. DGI Vedtægtsgenerator er udarbejdet i samarbejde med DGI’s jurister og overholder Folkeoplysningsloven.

Link til - DGI’s digitale vedtægtsgenerator