Nyheder

Bliv godkendt som folkeoplysende forening

Her kan jeres forening læse mere om folkeoplysende foreninger og anmode om, at blive godkendt som frivillig folkeoplysende forening eller aftenskole i Frederikshavn Kommune.

For at blive godkendt skal jeres forening overholde en række formelle krav - læs tilskudsguiden, eller se kort vejledning nedenfor.

 

Inden I ansøger om at blive godkendt som folkeoplysende forening, har I muligheden for et 30 minutters vejledningsmøde med en rådgiver fra Center for Kultur og Fritid. Ønsker I dette, send en mail til Fritid@frederikshavn.dk.

Ansøgningerne behandles af Fritid & Folkeoplysning.

 

 

For at blive godkendt som folkeoplysende forening, skal jeres forening overholde en række formelle krav - læs tilskudsguiden, eller se kort vejledning nedenfor.

 

Derudover skal I

 • udfylde og sende ansøgningskemaet "bliv godkendt som folkeoplysnede forening"
 • vedhæftes foreningens vedtægter og 
 • vedhæfte referat fra stiftende eller ordinær generalforsamling

 

Hvilke betingelser skal min forening overholde, for at kunne blive godkendt?

 • Have en bestyrelse, der består af mindst 5 medlemmer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller
 • medlemsorganisationerne, der står bag foreningen
 • Give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen
 • Have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle og have en
 • virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

 

Ved ansøgning skal der vedhæftes

 • Foreningens vedtægter
 • Referat fra stiftende eller ordinær generalforsamling

Hvilke betingelser skal min forening overholde, for at kunne blive godkendt?

 • Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningslovens bestemmelserVære demokratisk opbygget
 • Have en bestyrelse på minimum 3 personer, der er ansvarlig for anvendelse af tilskud, anviste lokaler samt regnskab og dokumentation for foreningens virksomhed.
 • Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
 • Være hjemmehørende i Frederikshavn Kommune
 • Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.
 • Vedhæfte et referat af den stiftende generalforsamling samt budget for minimum det første driftsår.
 • Indhente børneattester for de personer, der som træner, leder eller instruktør har direkte kontakt med eller færdes blandt børn og unge under 15 år. Børneattesterne skal foreningen selv opbevare og kunne fremvise, når/hvis Frederikshavn Kommune beder om det. Frederikshavn Kommune anbefaler, at der indhentes nye børneattester hvert andet år.
 • Sikre medlemmernes data efter databeskyttelsesloven. Vi anbefaler DGI og DIFs vejledning for flere informationer.

 

Ved ansøgning skal der vedhæftes

 • Foreningens vedtægter
 • Referat fra stiftende eller ordinær generalforsamling

 

Foreningens vedtægter skal indeholde følgende oplysninger:

 • Foreningens formål
 • Valg til bestyrelse og antal bestyrelsesmedlemmer
 • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 • Foreningens hjemsted
 • Betingelser for medlemskab
 • Tegningsret for foreningen
 • Procedure for vedtægtsændringer
 • En bestemmelse om, at et eventuelt overskud ved foreningens opløsning skal tilfalde Frederikshavn Kommune

 

DGI Vedtægtsgenerator er udviklet som en digital service, der gør det let for alle at oprette et gyldigt sæt vedtægter. DGI Vedtægtsgenerator er udarbejdet i samarbejde med DGI’s jurister og overholder Folkeoplysningsloven. DGI’s digitale vedtægtsgenerator

 

Ansøg om godkendelse som folkeoplysende forening I Frederikshavn Kommune