Nyheder

Hvad er en folkeoplysende forening?


En folkeoplysende forening er en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (hovedgruppe 1) eller en en forening, der tilbyder frivillig folkeoplysende foreningsarbejde (hovedgruppe 2).

De to foreningsformer bygger på forskellige traditioner, hvorfor kravene til foreningsdannelsen er forskellig. I boksende nedenfor kan du læse mere om de to foreningstyper i henhold til Folkeoplysningsloven.