Nyheder

 

Folkeoplysende forening i Frederikshavn Kommune

 

Her kan du læse mere om hvad en folkeoplysende forening er, kravene og søge om godkendelse som folkeoplysende forening i Frederikshavn Kommune. 

Bliv godkendt som folkeoplysende forening

Her finder du ansøgningsskemaet til at søge om godkendelse som Folkeoplysende forening i Frederikshavn Kommune. 

 

Alle foreninger, der er godkendte som folkeoplysende forening kan
 

 • låne kommunale faciliteter
   
 • søge om tilskud til foreningens aktiviteter

 

For at blive godkendt

For at blive godkendt som folkeoplysende forening i Frederikshavn Kommune skal foreningen leve op til en række krav. 

Vær opmærksom på, at der er flere forskellige foreningstyper. De to foreningsformer bygger på forskellige traditioner, hvorfor kravene til foreningsdannelsen er forskellig. Du kan neden for læse mere om de to foreningstyper jf. Folkeoplysningsloven.

 

 1. En folkeoplysende forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning - aftenskoler. (hovedgruppe 1) 
   
 2. En folkeoplysende forening, der tilbyder frivillig folkeoplysende foreningsarbejde (hovedgruppe 2)

 

 

CVR-nummer, digitalpostkasse mv. 

For at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Frederikshavn kommune skal foreningen have
 

 • et aktivt CVR-nummer (Registreret hos Erhvervsstyrelsen)
   
 • en aktiveret digital postkasse / e-Boks (til at modtage digital post fra det offentlige.)
   
 • en NemID medarbejdersignatur (til at logge ind på foreningens digitale postkasse.)
   
 • en NemKonto (Krav, hvis foreningen skal modtage eventuelle tilskud eller til tilbagebetalinger til Frederikshavn kommune.)
   

En digital postkasse har samme juridiske status som en fysisk postkasse. Det betyder at foreninger er forpligtet til at orientere sig i de meddelelser, som det offentlige sender digitalt, på lige fod med sendte breve.

 

Indhentelse af børneattester

Foreninger med medlemmer under 15 år skal indhente børneattest hos politiet for ledere, trænere og andre i foreningen, der enten har eller har mulighed for at få direkte kontakt med børn under 15 år.

Attesten kan hentes på Politiets hjemmeside - Direkte link til: Bestil børneattest.

Alle folkeoplysnede foreninger skal årligt jf. Folkeoplysningsloven afgive en tro og love erklæring til Frederikshavn Kommune om at de overholder reglerne om indhentelse af børneattester. 

 

Ansøgningen skal indeholde

 • Kontaktoplysninger, stamoplysninger (indtastes)
   
 • Foreningens hovedaktivitet (indtastes)
   
 • Foreningens vedtægter (uploades)
   
 • Referat af stiftende eller seneste generalforsamling - med underskrift fra bestyrelsen (uploades)
   
 • Erklæring om indhentelse af børneattest (skal bekræftes)
   
 • Foreningen skal efterleve persondataforordningen (skal bekræftes)

 

Foreningens vedtægter 

Foreningens vedtægter skal indeholde følgende oplysninger

 • Foreningens formål
   
 • Valg til bestyrelse og antal bestyrelsesmedlemmer
   
 • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
   
 • Foreningens hjemsted
   
 • Betingelser for medlemskab
   
 • Tegningsret for foreningen
   
 • Procedure for vedtægtsændringer
   
 • En bestemmelse om, at et eventuelt overskud ved foreningens opløsning skal tilfalde Frederikshavn Kommune

 

Har I brug for hjælp til jeres vedtægter?

DGI's vedtægtsgenerator - en nem vej til vedtægter. DGI's digitale vedtægtsgenerator guider jer skridt for skridt gennem processen med at oprette vedtægter. Vedtægtsgeneratoren bygger på erfaringer fra tusindvis af foreninger og opfylder de krav, kommunen stiller til nye foreninger. DGI Vedtægtsgenerator er udarbejdet i samarbejde med DGI’s jurister og overholder Folkeoplysningsloven.

Når I er færdige, kan I få vedtægterne tilsendt som Word-fil og rette i dem, så de passer til jeres behov.

Link til DGI’s digitale vedtægtsgenerator

 

Ansøgningsfrist og sagsbehandlingstid

Ansøgninger om godkendelse som folkeoplysende forening med henblik på benyttelse af kommunale lokaler behandles løbende. 

Vi tilstræber en sagsbehandlingstid indenfor 14 dage.

Inden I ansøger om at blive godkendt som folkeoplysende forening, har I muligheden for et 30 minutters vejledningsmøde med en rådgiver fra Fritid og Folkeoplysning. Hvis jeres forening ønsker et vejledningsmøde, skal I sende en mail til Fritid@frederikshavn.dk.

 

Databeskyttelsesloven

Foreningerne er pr. 25. maj 2018 underlagt nye regler om behandling af  personoplysninger, jf. EU’s persondataforordning.

Foreningen skal være indforstået med, at den, som forening er forpligtiget til, at overholde databeskyttelsesloven. Det betyder blandt andet, at foreningen skal beskytte medlemmernes navne og CPR-nummer.

Databeskyttelsesforordningen gælder for behandling af oplysninger om personer, dvs. fysiske personer, som foretages af offentlige myndigheder og af private virksomheder, foreninger, mv.

Foreningen skal i forbindelse med sin oprettelse over for kommunen bekræfte, at den er bekendt med sit ansvar i forhold til overholdelse af databeskyttelsesloven.