Nyheder

 

Opret ny aftenskole

Aftenskoler er organiseret som folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning.

Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen, at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for, at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 

 

 

For at blive godkendt

For at blive godkendt som aftenskole i Frederikshavn Kommune skal I leve op til en række krav - som du kan læse om nedenfor. 

Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskole) er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter for voksne og for børn og voksne sammen samt aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer.

Hvilke betingelser skal min forening overholde, for at kunne blive godkendt?

  • Have en bestyrelse, der består af mindst 5 medlemmer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen
  • Give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen
  • Have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle og have en
  • virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

Udover at de formelle krav, skal overholdes, skal foreningen udfylde og sende ansøgningskema til Fritid og Folkeoplysning, her skal foreningen vedhæfte deres vedtægter og referat fra stiftende eller ordinær generalforsamling.

Ønsker din forening at søge om driftstilskud, skal I være godkendt som en folkeoplysende forening der tilbyder voksenundervisning.

Alle godkendte foreninger, har mulighed for at søge følgende tilskudsformer:
  • Tilskud til aflønning af ledere og lærere
  • Forhøjet tilskud til små hold
  • Tilskud til debatskabende aktiviteter (10%-puljen)
  • Tilskud til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer
  • Lokaletilskud

Kultur- og Fritidsudvalget har indføres en årsbegrænsning på 3 år.

Det betyder, at foreninger, der ikke har været aktiv inden for det folkeoplysende område i 3 år, skal søge om ny godkendelse jf. Folkeoplysningsloven. 

Foreningerne er pr. 25. maj 2018 underlagt nye regler om behandling af personoplysninger, jf. EU’s persondataforordning.

Foreningen skal være indforstået med, at den, som forening, er forpligtiget til at overholde databeskyttelsesloven. Det betyder blandt andet, at foreningen skal beskytte medlemmernes navne og CPR-nummer.

Databeskyttelsesforordningen gælder for behandling af oplysninger om personer, dvs. fysiske personer, som foretages af offentlige myndigheder og af private virksomheder, foreninger, mv.

Foreningen skal i forbindelse med sin oprettelse over for kommunen bekræfte, at den er bekendt med sit ansvar i forhold til overholdelse af databeskyttelsesloven.