Nyheder

 

Opret ny frivillig forening

En folkeoplysende forening, er en forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde arbejder grundlæggende med, gennem et forpligtende fællesskab, at fremme aktivt medborgerskab og styrke medlemmernes indflydelse på og forståelse af at leve i et demokratisk samfund. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til, at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Folkeoplysningsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og fremme børn og unges udvikling gennem deltagelse i foreningslivet i Frederikshavn Kommune.

Inden I ansøger om at blive godkendt som folkeoplysende forening, har I muligheden for et vejledningsmøde med en medarbejder fra Fritid og Folkeoplysning.
Hvis jeres forening ønsker et vejledningsmøde, skal I sende en mail til fritid@frederikshavn.dk.

 

 

Hvilke betingelser skal foreningen overholde, for at kunne blive godkendt?
 

 • Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningslovens bestemmelser
   
 • Foreningen skal være demokratisk opbygget
   
 • Have en bestyrelse på minimum 3 personer
   
 • Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
   
 • Foreningen skal som udgangspunkt være åben for alle
   
 • Være hjemmehørende i Frederikshavn Kommune
   
 • Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig
   
 • Alle foreninger skal oprette et CVR-nummer og en Nemkonto

Udover at de formelle krav, skal overholdes, skal foreningen udfylde og sende ansøgningsskema til Fritid og Folkeoplysning, her skal foreningen vedhæfte deres vedtægter og referat fra stiftende eller ordinær generalforsamling. 

Foreningens vedtægter skal indeholde følgende oplysninger:

 • Foreningens formål
   
 • Valg til bestyrelse og antal bestyrelsesmedlemmer
   
 • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
   
 • Foreningens hjemsted
   
 • Betingelser for medlemskab
   
 • Tegningsret for foreningen
   
 • Procedure for vedtægtsændringer
   
 • Anvendelse af foreningens eventuelle midler ved ophør. Bemærkning: Et eventuelt overskud, som er optjent som konsekvens af kommunale tilskud, skal tilfalde Frederikshavn Kommune.

 

Har I brug for hjælp til jeres vedtægter?

DGI's vedtægtsgenerator - en nem vej til vedtægter. DGI's digitale vedtægtsgenerator guider jer skridt for skridt gennem processen med at oprette vedtægter. Vedtægtsgeneratoren bygger på erfaringer fra tusindvis af foreninger og opfylder de krav, kommunen stiller til nye foreninger. DGI Vedtægtsgenerator er udarbejdet i samarbejde med DGI’s jurister og overholder Folkeoplysningsloven.

Når I er færdige, kan I få vedtægterne tilsendt som Word-fil og rette i dem, så de passer til jeres behov.

Link til DGI’s digitale vedtægtsgenerator

For at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Frederikshavn kommune skal foreningen have:

 • CVR-nummer (Registreret hos Erhvervsstyrelsen)
 • MitID / MitID Erhverv til at logge ind på foreningens Digital Post (Dirkete link til Virk.dk). Det er her I vil modtage digital post fra det offentlige.
 • NemKonto (Krav, hvis foreningen skal modtage eventuelle tilskud eller til tilbagebetalinger til Frederikshavn kommune.) 

Nye godkendte foreninger har mulighed for at få udbetalt et årsværk som engangsudbetaling fra den dato, foreningen er godkendt som aktiv forening.

Kan din forening få udbetalt et årsværk? Kontakt Fritid og Folkeoplysning for en konkret vurdering.

Kultur- og Fritidsudvalget har indføres en årsbegrænsning på 3 år.

Det betyder, at foreninger, der ikke har været aktiv inden for det folkeoplysende område i 3 år, skal søge om ny godkendelse jf. Folkeoplysningsloven. 

Foreningerne er pr. 25. maj 2018 underlagt nye regler om behandling af personoplysninger, jf. EU’s persondataforordning.

Foreningen skal være indforstået med, at den, som forening er forpligtiget til, at overholde databeskyttelsesloven. Det betyder blandt andet, at foreningen skal beskytte medlemmernes navne og CPR-nummer.

Databeskyttelsesforordningen gælder for behandling af oplysninger om personer, dvs. fysiske personer, som foretages af offentlige myndigheder og af private virksomheder, foreninger, mv.

Foreningen skal i forbindelse med sin oprettelse over for kommunen bekræfte, at den er bekendt med sit ansvar i forhold til overholdelse af databeskyttelsesloven.