Nyheder

Midlertidig overnatning

Foreninger i Frederikshavn kommune der er godkendt jf. Folkeoplysningsloven har mulighed for, at låne kommunale lokaler til midlertidig overnatning i forbindelse med cupper og større idrætsarrangementer.

Ved overnatningsarrangementer forstås arrangementer af flere dages varighed med behov for overnatning.

Fritid og Folkeoplysning gør opmærksom på, at overnatningen ikke må kunne anset som konkurrenceforvridende overnatningsvirksomhed.  

Når I som forening har behov for lån af kommunale lokaler til afholdes af cupper, idrætsarrangementer, hvor lokalerne skal bookes over flere dage og skolelokaler benyttes til overnatning, er det vigtigt, at I søger Frederikshavn kommune om overnatning så hurtig som muligt (senest 6 uger før første overnatningsdøgn), for at Frederikshavn Kommune kan give den bedste service. 

Midlertidig overnatning er som udgangspunkt gebyrfri. 

 

Midlertidig overnatning på skolerne sker i henhold til Bygningsreglementet og godkendes af Frederikshavn Kommunes Bygningsmyndighed.