Nyheder

Booking

Foreninger i Frederikshavn Kommune, der er godkendt til at lokalebooking i de kommunale- og selvejende institutioner, har mulighed for at låne lokaler til gebyrpris. 

Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr.

Lokalerne må kun anvendes til forenings aktiviteter. 

 

 

Info om booking 

 • Benyttelser af lokaler og anlæg er begrænset af anvendelse til deres primære formål og kun tildelte lokaler må benyttes.
 • Foreninger kan ikke låne kommunale lokaler til kommerciel- eller private formål. 

 • Grundet allergigener, er det ikke tilladt at medbringe dyr ved lån af lokalerne.

 • Skolernes køkken er ikke et produktionskøkken og derfor må der ikke produceres mad med henblik på videresalg, men der må gerne anrettes og opvarmes mad, udover det er det de lokale retningslinjer på det enkelte sted der er gældende. 

 • Der må ikke ryges og drikkes alkohol på skolens område.
   
 • Der må normalt ikke bruges harpiks og udendørs fodtøj i skolehaller. Såfremt der undtagelsesvis spilles kampe, hvor det er nødvendigt, skal den fornødne rengøring aftales med Fritid og Folkeoplysning.
   
 • Lokaler og anlæg skal afleveres i samme stand, som de er modtaget. Den bookingansvarlige har ansvaret for at dette overholdes. Foreningen vil blive faktureret for såfremt lokalerne kræver ekstra rengøring eller oprydning.
 • Foreningen vil blive faktureret for eventuelle alarmudkald. (hvis den bookede tid ikke overholdes)

 • Hvis skolen har udarbejdet specielle regler og instrukser, skal disse overholdes.
   
 • Hvis foreningen ikke udnytter lokalet eller overholder de gældende regler kan foreningen fratages lokalet. Endvidere har Frederikshavn Kommunen til enhver tid mulighed for at stoppe udlånet af lokalerne.


Krav om lovpligtige børneattester

Når du booker lokaler, skal du årligt erklære, at foreningen har indhentet de lovpligtige børneattester. Det påhviler foreningen at indhente de nødvendige børneattester.

Der skal indhentes børneattester i det tilfælde hvor ansættelsen eller beskæftigelsen skaber grundlag for et tillidsforhold mellem den voksne og børn. Det kan både tænkes, hvor personen via sin arbejdsfunktion skal have direkte kontakt med børn, samt hvor personen ikke som sådan er ansat til at have med børn at gøre, men hvor personen alligevel færdes fast blandt børn og derfor har mulighed for at få direkte kontakt med børn.

Børneattesterne skal opbevares i den enkelte forening og skal derfor ikke sendes til Frederikshavn Kommune.

Direkte link til Krav om børneattest på Frederikshavn.dk.

Lokalerne kan kun benyttes til den godkendte booking. Dette betyder, at der ikke er adgang FØR det bookede tidspunkt, og at man skal være UDE ved det tidspunkt bookingen ophører.

Når I låner haller/gymnastiksale med badefaciliteter, skal I være opmærksomme på, at I har 30 minutter til at bade/omklædning efter træningen. I faktureres for alarmudkald, hvis tiderne ikke overholdes.
 

​Inden jeres booking

 • 5 hverdage inden jeres booking, skal I kontakte Teknisk service på skolen.

  Direkte link til kontaktoplysninger.

  Dette gør sig gældende for alle foreninger inden sæsonstart, seriel- og enkeltbookinger. 
   
 • Annullering af booking skal ske senest 5 hverdage inden aktiviteten finder sted, ellers opkræves der gebyr for den bookede tid.

  Husk altid at give besked, hvis I ikke ønsker lokalet - også efter annulleringsfristen så lokalerne ikke står åbne.


Under og efter jeres booking

 • Der skal være en ansvarlig/myndig person på minimum 18 år til stede under booking.
 • Lokalerne skal afleveres i rengjort stand.  

 • Stole placeres omkring bordene, evt. service vaskes op og lægges på plads, køleskab tømmes og rengøres og køkkenvasken tørres af. 

 • Affaldsposerne skal smides i affaldscontainerne. Flasker og anden emballage (dåser, papkasser m.m.) skal IKKE i affaldscontainerne, men fjernes.

 • Møder I til lokaler med uacceptable forhold, skal I indberette dette skriftligt til Fritid og Folkeoplysning. 

 • Brandregler og max antal i lokalet skal overholdes.

 • Mandag - fredag    16.00-22.00
   
 • Lørdag - søndag    08.00-22.00
   
 • Skolernes ferie     
  Der er som udgangspunkt lukket for bookinger. Læs mere under punktet "Booking i ferieperioder".

  Direkte link til skolernes ferieplan. 

 

I Frederikshavn Svømmehal er der åbent for de godkendte foreninger:

 • Mandag 17.00-18.55
   
 • Tirsdag og torsdag 16.00-20.45


Ordinære aktiviteter

Undtagelsesvis er der åbent for ordinære aktiviteter i Bangsbo- og Abildgaardhallen i følgende ferier:

 • Efterårsferien
   
 • Vinterferien
   
 • Kristi himmelfartsdag
   
 • Grundlovsdag
   
 • Sommerferien (Lukket i uge 28)


Hallerne er kun åbent for enkeltstående bookinger - og er derfor ikke en del af sæsonansøgninger. I skal derfor kontakte Fritid og Folkeoplysning, hvis I ønsker at oprette en booking. 

Åbningstider for booking er jf. ovennævnte åbningstider.

I gøres opmærksom på, at der ikke er varmt vand til rådighed. Det er derfor ikke muligt, at benytte badefaciliteterne i omklædningsrummene. 

Endvidere er der ingen rengøring i ferieperioder. 

 

Ekstraordinære aktiviteter 

Hvis der er tale om ekstraordinære foreningsaktiviteteter i skoleferien, kontakt Fritid og Folkeoplysning. 

Gebyr for de kommunale- og selvejende institutioner i Frederikshavn Kommune.

Nedenstående gebyr er pr. time. 
 

Lokaletyper

Sæson 2022/2023
Fra 01.08.2022

Sæson 2023/2024
Fra 01.08.2023
Sæson 2024/2025
Fra 01.08.2024
Svømme-, idræts- og skøjtehaller 80,38 kr. 81,58 kr. 82,81 kr.
Ridehal 80,38 kr 81,58 kr. 82,81 kr.
Svømmesal 40,19 kr. 40,80 kr. 41,41 kr. 
Sportsaula 40,19 kr. 40,80 kr. 41,41 kr.
Kultur- og borgerhuse (pr. særskilt rum) 40,19 kr. 40,80 kr. 41,41 kr.
Gymnastiksal 26,80 kr. 27,20 kr. 27,61 kr.
Faglokaler 26,80 kr. 27,20 kr. 27,61 kr.
Skydebane 26,80 kr. 27,20 kr. 27,61 kr.
Klasseværelser 20,10 kr. 20,40 kr. 20,70 kr.
Mødelokaler  20,10 kr. 20,40 kr. 20,70 kr.

Gebyrets størrelse fremskrives som udgangspunkt KLs budgetvejledningsskrivelse. 

Det skal understreges, at gebyrudgifter ikke kan medtages i tilskudsindberetningen under lokaletilskud.

Frederikshavn Kommune opkræver gebyr for lån af lokale fire gange årligt. Opkrævninger for sæsonen sker forventeligt i nedenstående måned/periode:

Sæsonerne følger skoleåret - med opstart i august.
 

  Periode Opkræves 
1. opkrævning   august, september og oktober  november
2. opkrævning  november og december  januar
3. opkrævning   januar, februar og marts  april
4. opkrævning  april, maj, juni og juli  august

 

Restance til Frederikshavn Kommune

Ved manglende gebyrbetaling til Frederikshavn Kommune, har Fritid og Folkeoplysning følgende mulighed:
 

 • Foreninger der ikke modtager tilskud
  Foreninger med restance på gebyropkrævning kan fratages muligheden for at låne lokaler, indtil restancen er betalt eller, at der er lavet en aftale med Betalingskontoret.
   
 • Foreninger der modtager tilskud
  Foreninger med restancer til Frederikshavn Kommune, og som modtager tilskud, kan modregnes i forbindelse med udbetaling af aconto/tilskud, såfremt restancen ikke er betalt eller at der ikke er lavet en aftale med Betalingskontoret. 

Har du spørgsmål til booking i de selvejende institutioner skal du kontakte den enkelte institution.

 

Direkte link til kontaktoplysninger.

 

Selvejde Institutioner i Frederikshavn Kommune

 • Bannerslund 
   
 • Syvstenhallen 
   
 • Dybvad hallen
   
 • Nordjyllandshallen
   
 • Skagen Kultur- og Fritidscenter 
   
 • Skagen Sportscenter 
   
 • Sæby Spektrum 
   
 • Sæby Svømmebad 
   
 • Østervrå Idræts- og Kulturhus
   
 • Ålbæk Idrætscenter
   
 • Fonden Skagen Ridehus

Manegen udgør sammen med Sæby Svømmebad og Sæby Bibliotek ”Kulturparken” ved Rådhuspladsen 2, 9300 Sæby.

Huset er centrum for en lang række kulturelle aktiviteter og arrangementer og anvendes dagligt af forskellige foreninger og brugere, samt Musikskolen som anvender en del af huset.

Manegen er et åbent og tilgængeligt hus for alle, der har til formål at skabe rammerne for et stærkt kultur- og fritidsliv i Frederikshavn Kommune.

 

Manegen kan ikke benyttes til private aktiviteter eller arrangementer.

 

Kontaktoplysninger

Manegens administration

Telefon: 2927 2749

Mail: Manegen@frederikshavn.dk.

 

Åbningstider

 • Hverdage     08.00-23.30
   
 • Weekender  08.00-23.30
   
 • Sommerlukket i juli


Manegens entre og foyer er tilgængelig for alle i åbningstiden.

I særlige tilfælde kan Manegen holdes åbent på andre tidspunkter efter aftale, kontakt Manegen på Manegen@frederikshavn.dk.

 

 • Kategori 1
  Foreninger, offentlige institutioner og grupper hjemmehørende i Frederikshavn Kommune, hvis aktiviteter har et kulturelt, socialt, oplysende eller pædagogisk sigte kan benytte lokalerne til et politisk fastsat gebyr.

  Gebyr: Se mere under punktet gebyr.
   
 • Kategori 2
  Foreninger, offentlige institutioner og grupper hjemmehørende i Frederikshavn Kommune, der afholder entre givende kommercielle arrangementer kan benytte salen i Manegen mod en årlig politisk fastsat leje.

  Pris: Kontakt Manegen for pris i henhold til booking. 
   
 • Kategori 3
  Foreninger, grupper m.v. der ikke har et kulturelt eller socialt formål, ikke er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune eller ikke er godkendt efter folkeoplysningsloven, kan benytte lokalerne og salen mod en leje, der tager udgangspunkt i markedsprisen.

  Manegen kan ikke benyttes til private aktiviteter eller arrangementer.

  Pris: Kontakt Manegen for pris i henhold til booking. 

OBS

 • Foreninger, offentlige institutioner og grupper, der booker et lokale i Manegen, er ansvarlig for enhver skade, der under benyttelsen forvoldes på lokale og inventar
   
 • Brugere der benytter lokaler uden for den bookede tid, opkræves et gebyr. Gebyret er dobbelt timetakst af lejen
   
 • Brugere der ved gentagne tilfælde benytter sig af lokaler, som ikke er booket, kan miste muligheden for, at låne lokaler i Manegen i en periode. Dette er blandt andet også pga. brandsikkerhed

For booking af udstyr i Manegen, skal du kontakte Manegens administration for udlevering af skemaet: Udstyr i Manegen

Skemaet udfyldes og sendes retur til manegen@frederikshavn.dk.

 

Specifikation af udstyr, kan findes i skemaet

 • Det er ikke tilladt at opstille/nedtage skillevæggene i salen, af sikkerhedsmæssige årsager. Har man brug for at få sat skillevæg op, skal det rekvireres.
   
 • Husk at tænde ventilationen ved større arrangementer
   
 • Borde, stole, service mv. må ikke lånes med hjem eller tages med udendørs.
   
 • Er borde/stole ikke fjernet efter endt lejetid, vil der blive opkrævet en timepris for oprydning.*
   
 • Teknikkerne i huset er ikke behjælpelig med opsætning af medbragt teknisk udstyr.