Nyheder

Lokalebooking

 

Frederikshavn Kommune anviser i prioriteret rækkefølge til de folkeoplysende foreninger egnede ledige lokaler, herunder idræthaller og andre haller til gebyrpris. Frederikshavn Kommune anviser også udendørsanlæg, kontakt Fritid og Folkeoplysning for dette.

 

Lån af kommunale og selvejende institutioner lokaler skal bookes via Fritidsportalen.

 

Der åbnes for lokalebookinger hvert forår til den kommende sæson - sæsonen følger skoleåret. Vær opmærksom på, at det kun er gældende de kommunale lokaler. Ønsker I at booke lokaler i en selvejende institution, skal I kontakte den selvejende institution.

 

 

 

 

Vilkår for lån af lokale

Læser vilkår for lån af lokale, inden I opretter en booking

  • Det er kun foreninger, der er godkendt i henhold til folkeoplysningsloven, samt frivillige sociale foreninger der er godkendt i henhold til Servicelovens §18, der kan låne lokaler til gebyrpris.

  • §18 foreninger kan kun booke kommunale lokaler

  • Der kan ikke bookes lokaler til private fester

  • Der er som ugangspunkt lukket for booking i skolernes ferie

  • Alle bookinger skal ske senest 10 hverdage, inden aktiviteten finder sted

  • Annullering af booking skal ske senest 5 hverdage inden aktiviteten finder sted, ellers opkræves der gebyr for lokalet

  • Servicemedarbejderen/halinspektør skal kontaktes 5 dage inden aktiviteten finder sted

En sæsonbooking er en booking på minimum 5 gentagne aktivitetsdage.

Foreningerne skal senest i uge 42 have tilpasset sin sæsonbooking til sit faktiske behov – ændringerne skal meddeles til Fritid og Folkeoplysning.

Godkendte folkeoplysende foreninger kan også låne lokaler til enkeltstående arrangementer. Enkeltstående arrangementer er aktiviteter af maksimalt en dags varighed og fra 1-4 aktivitetsdage i løbet af en sæson.

Foreninger, som sæsonbooker et lokale, skal acceptere eventuelle aflysninger eller ændringer i op til 10 procent af deres ugentlige aktiviteter i løbet af en sæson, hvis fx et større enkeltarrangement, cup eller event skal benytte lokalet eller faciliteten.

Fritid og Folkeoplysning er behjælpelig med at finde en andet lokale.

De kommunale lokaler er som udgangspunkt, lukket for booking i skolernes ferie - skolernes ferieplan

Bangsbohallen og Abildgårdhallen kan bookes til ordinære aktiviteter i vinterferien, sommerferien, efterårsferien, grundlovsdag og Kr.himmelfartsdag. I gøres opmærksom på, at der IKKE er varmt vand, det er derfor ikke muligt at bade. Der bliver heller ikke gjort rent, så foreningerne skal selv rydde pænt op efter endt brug.

Åbningstider: Hverdage fra kl. 16.00-22.00, lørdag - søndag fra kl. 08.00-22.00.

Skolernes køkken er ikke et produktionskøkken og derfor må der ikke produceres mad med henblik på videresalg, men der må gerne anrettes og opvarmes mad, udover det er det de lokale retningslinjer på det enkelte sted der er gældende

Foreninger opkræves 2 gange årligt.

Opkrævningen sker forventeligt:

1. opkrævning - februar/marts
For perioden: august - december

2. opkrævning - august/september
For perioden: jan - juli

Gebyrordning trådte i kraft den . august 2019 og er gælende for alle folkeoplysende foreninger som benytter henholdsvis kommunale og selvejende haller.

Gebyrordningen er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.