Nyheder

Lån Lokale


Det er kun foreninger, der er godkendt af Fritid og Folkeoplysning i henhold til Folkeoplysningsloven, samt frivillige sociale foreninger der er godkendt i henhold til Servicelovens §18, der kan låne lokaler eller haller til gebyrpris.

 

Fritid og Folkeoplysning gør opmærksom på, at der kan være ændringer i lokaler / haller eller aflysninger grundet COVID-19.
 

 

 

Vilkår for lån af lokale

  • Der kan ikke bookes lokaler til private fester

  • Alle bookinger skal ske senest 10 hverdage, inden aktiviteten finder sted

  • Annullering af booking skal ske senest 5 hverdage inden aktiviteten finder sted, ellers opkræves der gebyr for lokalet

  • Servicemedarbejderen/halinspektør skal kontaktes 5 dage inden aktiviteten finder sted

  • Der er som ugangspunkt lukket for booking i skolernes ferie

Godkendte folkeoplysende foreninger kan også låne lokaler til enkeltstående arrangementer. Enkeltstående arrangementer er aktiviteter af maksimalt en dags varighed og fra 1-4 aktivitetsdage i løbet af en sæson.

En sæsonbooking er en booking på minimum 5 gentagne aktivitetsdage.

Foreningerne skal senest i uge 42 have tilpasset sin sæsonbooking til sit faktiske behov – ændringerne skal meddeles til Fritid og Folkeoplysning.

Der åbnes for sæsonbooking hvert forår, hvor det er muligt at anmode om tider til den kommende sæson - en sæson følger skoleåret. Vær opmærksom på, at det kun er gældende de kommunale lokaler. hvis der er ønske om sæsonbooking i de selvejende institutioner, skal I kontakt den enkelte institution..

Foreninger, som sæsonbooker et lokale, skal acceptere eventuelle aflysninger eller ændringer i op til 10 procent af deres ugentlige aktiviteter i løbet af en sæson, hvis fx et større enkeltarrangement, cup eller event skal benytte lokalet eller faciliteten.

Fritid og Folkeoplysning er behjælpelig med at finde en andet lokale.

De kommunale lokaler er som udgangspunkt, lukket for booking i skolernes ferie - skolernes ferieplan


Bangsbohallen og Abildgårdhallen kan bookes i vinterferien, sommerferien, efterårsferien, grundlovsdag og Kr.himmelfartsdag. I gøres opmærksom på, at der IKKE er varmt vand - det er derfor ikke muligt at bade. Ydermere bliver der ikke gjort rent, hvorfor foreningerne skal selv rydde pænt op efter endt brug.

Åbningstider: Hverdage fra kl. 16.00-22.00, lørdag - søndag fra kl. 08.00-22.00.

Hvis der er ønske om en anden hal i ferieperioder og dette kan gøres omkostnings neutralt hjælper Fritid og Folkeoplysning gerne, så vidt det er muligt.
 

Skolernes køkken er ikke et produktionskøkken og derfor må der ikke produceres mad med henblik på videresalg, men der må gerne anrettes og opvarmes mad, udover det er det de lokale retningslinjer på det enkelte sted der er gældende

Foreninger opkræves 2 gange årligt.


Opkrævningen sker forventeligt:

1. opkrævning - februar/marts
For perioden: august - december

2. opkrævning - august/september
For perioden: jan - juli

Gebyrordning trådte i kraft den 1. august 2019 og er gælende for alle folkeoplysende foreninger som benytter henholdsvis kommunale- og selvejende institutioner.

Gebyrordningen er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.