Nyheder

 

Booking

Det er kun foreninger i Frederikshavn Kommune, der er godkendt af Fritid og Folkeoplysning i henhold til folkeoplysningsloven, samt frivillige sociale foreninger der er godkendt i henhold til servicelovens §18, der kan låne lokaler eller haller i de kommunale og selvejende institutioner til gebyrpris.

Lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme og rengøring jf. Folkeoplysningsloven § 22.

 

Sæson 2020/2021 - 10. august 2020 - 25. juni 2021

Sæson 2021/2022 - 10. august 2021 - 24. juni 2022 

 

 

  • Kommunale lokaler stilles ikke til rådighed til private formål.
  • Alle bookinger skal ske senest 10 hverdage, inden aktiviteten finder sted, af hensyn til service: bemanding, rengøring mv. 

  • Annullering af booking skal ske senest 5 hverdage inden aktiviteten finder sted, ellers opkræves der gebyr for den bookede tid.

  • Servicepersonalet på skolen skal kontaktes 5 hverdage inden aktiviteten finder sted.

  • Der er som udgangspunkt lukket for booking i ferieperioder og på helligdage. Læs mere under punktet: "Lån af lokaler i ferie og på helligdage"

 

En sæsonbooking kan søges en gang årligt - og skal indeholde minimum 5 gentagne aktivitetsdage.

Der åbnes for sæsonbooking i de kommunale institutioner 1. marts hvert år hvor det er muligt, at anmode om tider til den kommende sæson - en sæson følger skoleåret. Hvis der er ønske om sæsonbooking i de selvejende institutioner, skal I kontakt den enkelte selvejende institution.

Ansøgningsperioden for sæsonansøgninger er fra den 1. marts til den 1. april hvert år.

 

Foreningerne skal senest i uge 42 have tilpasset sæsonen til det faktiske behov, hvilket bruges til beregning af fakturering fremadrettet. Ændringerne skal sendes til Fritid og Folkeoplysning. 

 


10 procent reglen

Ved sæsonbooking skal I acceptere, at flytte op til 10 procent af jeres ugentlige aktiviteter i løbet af en sæson. Fritid og Folkeoplysning vil selvfølgelig være behjælpelig med, at finde en andet egnet lokale.

Eksempel: Hvis en forening har 30 aktivitetsdage i en sæson, skal foreningen acceptere at vige/flytte op til 3 af deres aktivitetsdage.

 


Prioriteret rækkefølge ved anvisning af sæsonansøgning

Lokalerne anvises i prioriteret rækkefølge jf. Folkeoplysningsloven:

  1. Aktiviteter for børn og unge
  2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil
  3. Aktiviteter for voksne

I henhold til Folkeoplysningsloven § 21, stk. 4., ved anvisning af lokaler, der er særlig egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning.

Ved anvisning af lokaler tages der også hensyn til, om lokalerne er egnede til den aktivitet der skal finde sted.  

Når sæsonansøgningerne er fordelt, kan I bruge enkeltbooking eller serielbooking til at søge de ledige tider.


Enkeltbooking
En enkeltbooking er foreningsaktiviteter på maksimalt en dag, eller fra 1-4 aktivitetsdage i løbet af en sæson.

Serielbooking
En serielbooking er foreningsaktiviteter på minimum 5 gentagne aktivitetsdage. (For eksempel hver mandag i en sæson)

De kommunale lokaler er som udgangspunkt, lukket for booking i skolernes ferie - skolernes ferieplan


Dog med udtagelse for Bangsbo-og Abildgårdhallen. De to haller har I mulighed for, at låne i ferie og på helligdage: vinterferien, sommerferien, efterårsferien, grundlovsdag og på Kristi himmelfartsdag.

Åbningstider: 

  • Hverdage fra kl. 16.00-22.00
  • Weekend (lørdag-søndag) fra kl. 08.00-22.00.

I gøres opmærksom på, at der ikke er varmt vand til rådighed. Det er derfor ikke muligt, at benytte badefaciliteterne i omklædningsrummene.

Skolernes køkken er ikke et produktionskøkken og derfor må der ikke produceres mad med henblik på videresalg, men der må gerne anrettes og opvarmes mad, udover det er det de lokale retningslinjer på det enkelte sted der er gældende

Frederikshavn Kommune opkræver foreninger for lån af lokale to gange årligt.


Opkrævningen sker forventeligt:

1. opkrævning - februar/marts
For perioden: august - december

2. opkrævning - august/september
For perioden: jan - juli

Gebyrordning trådte i kraft den 1. august 2019 og er gælende for alle folkeoplysende foreninger som benytter henholdsvis kommunale- og selvejende institutioner.

Gebyrordningen er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.

Direkte link til - Gebyrordningen