Nyheder

 

Booking i kommunale- og selvejende institutioner

Det er kun foreninger i Frederikshavn Kommune, der er godkendt af Fritid og Folkeoplysning i henhold til Folkeoplysningsloven, samt frivillige sociale foreninger der er godkendt i henhold til servicelovens §18, der kan låne lokaler eller haller i de kommunale- og selvejende institutioner til gebyrpris.

Lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme og rengøring jf. Folkeoplysningsloven § 22.

 

 

Opret booking

Sæson 2021/2022 - 10. august 2021 - 24. juni 2022. 

Sæson 2022/2023 - Der åbnes for sæsonbooking 1. marts 2022. 

 

Har du spørgsmål til booking i de selvejende institutioner skal du kontakte den enkelte institution. - Link til kontaktoplysninger.

 

 • Kommunale lokaler stilles ikke til rådighed til private formål.
 • Alle bookinger skal ske senest 10 hverdage, inden aktiviteten finder sted, af hensyn til service: bemanding, rengøring mv. 

 • Annullering af booking skal ske senest 5 hverdage inden aktiviteten finder sted, ellers opkræves der gebyr for den bookede tid.

 • Servicepersonalet på skolen skal kontaktes 5 hverdage inden aktiviteten finder sted.

 • Der er som udgangspunkt lukket for booking i ferieperioder og på helligdage. Læs mere under punktet: "Lån af lokaler i ferie og på helligdage"

 

Ansøgningsperiode for sæsonbookinger i de kommunale institutioner er fra den 1. marts - 1. april hvert år. En sæsonbooking kan søges én gang årligt indenfor fristen og skal indeholde minimum 5 gentagne aktivitetsdage. En sæson følger altid skoleåret. 

Hvis du ønsker, at anmode om sæsonbookinger i en af de selvejende institutioner, skal du kontakt den enkelte institution.

 

Fordeling af sæsonbookinger

Sæsonansøgningerne fordeles i prioriteret rækkefølge efter fristen den 1. april jf. Folkeoplysningsloven § 21, stk. 3. 
 

 1. Aktiviteter for børn og unge. 
 2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil.
 3. Aktiviteter for voksne.


I henhold til Folkeoplysningsloven § 21, stk. 4., ved anvisning af lokaler, der er særlig egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning.

Ved anvisning af lokaler tages der også hensyn til, om lokalerne er egnede til den aktivitet der skal finde sted.  

 

OBS...
Når sæsonbookingerne er fordelt, skal I senest i uge 41 have tilpasset jeres sæson til det faktiske behov, hvilket bruges til beregning af fakturering fremadrettet. Ændringerne skal sendes til Fritid og Folkeoplysning.

 

10 procent reglen

Ved sæsonbooking skal I acceptere, at flytte op til 10 procent af jeres ugentlige aktiviteter i løbet af en sæson. Fritid og Folkeoplysning vil selvfølgelig være behjælpelig med, at finde en andet egnet lokale.

Eksempel: Hvis en forening har 30 aktivitetsdage i en sæson, skal foreningen acceptere at vige/flytte op til 3 af deres aktivitetsdage.  

Når sæsonansøgningerne er fordelt, kan I bruge enkeltbooking eller serielbooking til at booke de ledige tider i sæsonen.


Enkeltbooking
En enkeltbooking er foreningsaktiviteter på maksimalt en dag, eller fra 1-4 aktivitetsdage i løbet af en sæson.

Serielbooking
En serielbooking er foreningsaktiviteter på minimum 5 gentagne aktivitetsdage. (For eksempel hver mandag i en sæson)

 

HUSK

 • Alle bookinger skal ske senest 10 hverdage, inden aktiviteten finder sted, af hensyn til service: bemanding, rengøring mv. 

 • Annullering af booking skal ske senest 5 hverdage inden aktiviteten finder sted, ellers opkræves der gebyr for den bookede tid.

 • Servicepersonalet på skolen skal kontaktes 5 hverdage inden aktiviteten finder sted.

De kommunale lokaler er som udgangspunkt, lukket for booking i skolernes ferie - skolernes ferieplan


Dog med udtagelse for Bangsbo- og Abildgårdhallen, her har I mulighed for, at booke hallen i ferie og på helligdage: vinterferien, sommerferien, efterårsferien, grundlovsdag og på Kristi himmelfartsdag.

Åbningstider: 

 • Hverdage fra kl. 16.00-22.00
 • Weekend (lørdag-søndag) fra kl. 08.00-22.00.

I gøres opmærksom på, at der ikke er varmt vand til rådighed. Det er derfor ikke muligt, at benytte badefaciliteterne i omklædningsrummene.

Skolernes køkken er ikke et produktionskøkken og derfor må der ikke produceres mad med henblik på videresalg, men der må gerne anrettes og opvarmes mad, udover det er det de lokale retningslinjer på det enkelte sted der er gældende

 

Frederikshavn Kommune opkræver gebyr for lån af lokale 4 gange årligt. 


Opkrævningen sker forventeligt:
 

 • 1. opkrævning - august, september og oktober.
   
 • 2. opkrævning - november og december.
   
 • 3. opkrævning - januar, februar og marts.
   
 • 4. opkrævning - april, maj, juni og juli.

 

Gebyr for lån af lokaler i kommunale- og selvejende institutioner. Direkte link: Gebyr for lån af lokaler i kommunale- og selvejende institutioner
 

Gebyrordning trådte i kraft den 1. august 2019 og er gælende for alle folkeoplysende foreninger som benytter henholdsvis kommunale- og selvejende institutioner.

Gebyrordningen er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.


Link til Gebyrordningen