Nyheder

Booking

Foreninger i Frederikshavn Kommune, der er godkendt til at låne lokaler i de kommunale- og selvejende institutioner, har mulighed for at oprette bookinger til gebyrpris. Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme og rengøring.

Foreninger kan ikke låne kommunale lokaler til private formål. 

 

Opret bookinger

I kan kun oprette bookinger inden for den gældende sæson - en sæson følger skoleåret.
 

 • Sæson 2022/2023: 08. august 2022 - 23. juni 2023. 
   

 

 • Der skal tages forbehold for ændringer eller aflysninger. 

 • Alle bookinger skal ske senest 10 hverdage, inden aktiviteten finder sted, af hensyn til service: bemanding, alarm, rengøring mv. 
 • Annullering af booking skal ske senest 5 hverdage inden aktiviteten finder sted, ellers opkræves der gebyr for den bookede tid.

 • Servicepersonalet på skolen skal kontaktes 5 hverdage inden aktiviteten finder sted.

 • Foreningen vil blive faktureret for evt. alarmudkald, ekstra kørsel for vagten, manglende oprydning eller rengøring ved endt brug. Direkte link til kontaktoplysninger til teknisk service.

Fritid og Folkeoplysning råder over de kommunale lokaler i nedenstående tidsrum, hvor I som godkendt forening har mulighed for at låne lokaler til gebyrpris i den gældende sæson.

Der er som udgangspunkt lukket for booking i skolernes ferie. Direkte link til skolernes ferieplan.


Åbningstider

 • Hverdage: 16.00-22.00
   
 • Weekender: 08.00-22.00 

 

Booking i ferieperioder

I har mulighed for at booke Bangsbo- og Abildgaardhallen i efterårsferien, vinterferien, kristi himmelfartsdag, grundlovsdag og i skolernes sommerferie. Tidsrum for booking i ferieperioder er jf. ovenstående åbningstider. 

I gøres opmærksom på, at der ikke er varmt vand til rådighed. Det er derfor ikke muligt, at benytte badefaciliteterne i omklædningsrummene. 

Kontakt Fritid og Folkeoplysning, hvis I ønsker at oprette booking i ferieperioder. 

 

En sæsonbooking skal indeholde minimum 5 gentagne aktivitetsdage inde for sæsonen - en sæson følger altid skoleåret. 

 

Ansøgningsfrist

Der er åbent for sæsonansøgninger én gang årligt  i perioden: 1. marts - 1. april hvert år. Hvorefter administrationen fordele sæsonansøgningerne. 

 

Fordeling af sæsonansøgninger

Sæsonansøgningerne fordeles i prioriteret rækkefølge jf. Folkeoplysningsloven § 21, stk. 3. 

 1. Aktiviteter for børn og unge.
   
 2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil.
   
 3. Aktiviteter for voksne.

I henhold til Folkeoplysningsloven § 21, stk. 4., ved anvisning af lokaler, der er særlig egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning.

Ved anvisning af lokaler tages der også hensyn til, om lokalerne er egnede til den aktivitet der skal finde sted.  

 

Inden jeres sæson starter

I skal tage kontakt til servicepersonalet på skolen 5 hverdage inden jeres sæsonstart / første booking finder sted. 

Find kontaktoplysninger til de teknisk servicemedarbejder via linket her - Link til kontaktoplysninger.

 

10 procent reglen

Ved sæsonbooking skal I acceptere, at flytte op til 10 procent af jeres ugentlige aktiviteter i løbet af en sæson. Fritid og Folkeoplysning vil selvfølgelig være behjælpelig med, at finde en andet egnet lokale.

Eksempel: Hvis en forening har 30 aktivitetsdage i en sæson, skal foreningen acceptere at vige/flytte op til 3 af deres aktivitetsdage.  

 

Faktisk behov (uge 42 regel)

Foreningerne skal senest i uge 41 indmelde sit faktiske behov, hvilket bruges til udregning af fakturering fremadrettet.

 

Annullering af booking 

Annullering af sæson - eller enkeltstående dage/timer indenfor sæsonbookingen skal se senest 5 hverdage før den bookede til. Hvis annulleringen sker senere, vil I blive faktureret for bookingen. 

Når sæsonansøgningerne er fordelt, kan I oprette enkeltbooking eller serielbooking på de ledige tider i sæsonen.
 

 • Enkeltbooking
  En enkeltbooking er foreningsaktiviteter på maksimalt en dag, eller fra 1-4 aktivitetsdage i løbet af en sæson.
 • Serielbooking
  En serielbooking er foreningsaktiviteter på minimum 5 gentagne aktivitetsdage. (For eksempel hver mandag i en sæson)
   

OBS - Læs punktet: "Generelt for booking (kommunale lokaler)"

 

Skolernes køkken er ikke et produktionskøkken og derfor må der ikke produceres mad med henblik på videresalg, men der må gerne anrettes og opvarmes mad, udover det er det de lokale retningslinjer på det enkelte sted der er gældende

Frederikshavn Kommune opkræver gebyr for lån af lokale fire gange årligt. Fritid og Folkeoplysning gør opmærksom på, at sæsonen starter i august (sæsonen følger skoleåret). 


Opkrævninger for sæsonen sker forventeligt i nedenstående måned/periode: 
 

1. opkrævning 

 • Opkræves i november 
 • For perioden: august, september og oktober.

2. opkrævning

 • Opkræves i januar
 • For perioden: november og december.

3. opkrævning 

 • Opkræves i april
 • For perioden: januar, februar og marts.

4. opkrævning 

 • Opkræves i august
 • For perioden: april, maj, juni og juli.
   


Ved manglende gebyrbetaling til Frederikshavn Kommune, har Fritid og Folkeoplysning følgende mulighed:
 

 • Foreninger der ikke modtager tilskud
  Foreninger med restance på gebyropkrævning kan fratages muligheden for at låne lokaler, indtil restancen er betalt eller, at der er lavet en aftale med Betalingskontoret.
   
 • Foreninger der modtager tilskud
  Foreninger med restancer til Frederikshavn Kommune, og som modtager tilskud, kan modregnes i forbindelse med udbetaling af aconto/tilskud, såfremt restancen ikke er betalt eller at der ikke er lavet en aftale med Betalingskontoret.  

 

Lokaletyper

Sæson 2020/2021
01.08.2020-31.12.2020

Sæson 2020/2021
Pr. 01.01.2021

Sæson 2021/2022
Pr. 01.08.2021

Sæson 2022/2023
Pr.01.08.2022

Sæson 2023/2024
pr. 01.08.2023
Sæson 2024/2025
Pr. 01.08.2024
Svømme-, idræts- og skøjtehaller 67,57 kr. pr. time 77,57 kr. pr. time 79,19 kr. pr. time 80,38 kr. pr. time 81,58 kr. pr. time 82,81 kr. pr. time
Svømmesal 33,79 kr. pr. time 38,79 kr. pr. time 39,60 kr. pr. time 40,19 kr. pr. time 40,80 kr. pr. time 41,41 kr. pr. time
Sportsaula 33,79 kr. pr. time 38,79 kr. pr. time 39,60 kr. pr. time 40,19 kr. pr. time 40,80 kr. pr. time 41,41 kr. pr. time
Kultur- og borgerhuse (pr. særskilt rum) 33,79 kr. pr. time 38,79 kr. pr. time 39,60 kr. pr. time 40,19 kr. pr. time 40,80 kr. pr. time 41,41 kr. pr. time
Gymnastiksal 22,52 kr. pr. time 25,86 kr. pr. time 26,40 kr. pr. time 26,80 kr. pr. time 27,20 kr. pr. time 27,61 kr. pr. time
Faglokaler 22,52 kr. pr. time 25,86 kr. pr. time 26,40 kr. pr. time 26,80 kr. pr. time 27,20 kr. pr. time 27,61 kr. pr. time
Klasseværelser 16,89 kr. pr. time 19,39 kr. pr. time 19,80 kr. pr. time 20,10 kr. pr. time 20,40 kr. pr. time 20,70 kr. pr. time
 

 

Direkte link til gebyr for lån af lokaler i kommunale- og selvejende institutioner

 

Har du spørgsmål til booking i de selvejende institutioner skal du kontakte den enkelte institution.

KontaktoplysningerDirekte link til kontaktoplysninger.

 

Selvejde Institutioner i Frederikshavn

 • Bannerslund 
 • Syvstenhallen 
 • Dybvad hallen
 • Nordjyllandshallen
 • Skagen Kultur- og Fritidscenter 
 • Skagen Sportscenter 
 • Sæby Spektrum 
 • Sæby Svømmebad 
 • Østervrå Idræts- og Kulturhus
 • Ålbæk Idrætscenter