Nyheder

Book tider

Grundet COVID-19, er der lukket for lån af lokaler til og med den 5. maj 2021.

 

Det er kun foreninger i Frederikshavn Kommune, der er godkendt af Fritid og Folkeoplysning i henhold til folkeoplysningsloven, samt frivillige sociale foreninger der er godkendt i henhold til servicelovens §18, der kan låne lokaler eller haller i de kommunale og selvejende institutioner til gebyrpris.

Lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme og rengøring jf. Folkeoplysningsloven §22.

Foreninger har mulighed for, at låne lokaler til enkeltstående arrangementer, oprette en sæsonbooking eller søge om midlertidig overnatning her på Fritidsportalen.
 

 

 

 

Generelt for lån af kommunale lokaler

Sæson 2020/2021 - 10. august 2020 - 25. juni 2021

Sæson 2021/2022 - 10. august 2021 - 24. juni 2022 (Kan søges fra den 1. marts 2021 - 1. april 2021)
 

  • Kommunale lokaler stilles ikke til rådighed til private formål

  • Alle bookinger skal ske senest 10 hverdage, inden aktiviteten finder sted, af hensyn til service: bemanding, rengøring mv. 

  • Annullering af booking skal ske senest 5 hverdage inden aktiviteten finder sted, ellers opkræves der gebyr for den bookede tid

  • Skolens kontaktperson (servicemedarbejder) skal kontaktes 5 dage inden aktiviteten finder sted
     

Enkeltstående bookinger, er foreningsaktiviteter på maksimalt en dag, eller fra 1-4 aktivitetsdage i løbet af en sæson.

En sæsonbooking, er en booking på minimum 5 gentagne aktivitetsdage.

Der åbnes for sæsonbooking i de kommunale institutioner hvert forår, hvor det er muligt at anmode om tider til den kommende sæson - en sæson følger skoleåret. Ansøgningsfristen er hvert år den 1. april. Hvis der er ønske om sæsonbooking i de selvejende institutioner, skal I kontakt den enkelte institution.

Fritid og Folkeoplysning sender en påmindelse ud til de godkendte foreningerne, når der åbnes for en ny sæson. Når sæsonen er fordelt, åbnes der op for de ledige tider, som efterfølgende kan bookes via Fritidsportalen.  

Foreningerne skal senest i uge 42 have tilpasset sæsonen til det faktiske behov, hvilket bruges til beregning af fakturering fremadrettet. Ændringerne skal sendes til Fritid og Folkeoplysning. 


10 procent reglen

Foreninger, som sæsonbooker, skal acceptere at flytte op til 10 procent af deres ugentlige aktiviteter i løbet af en sæson. Fritid og Folkeoplysning er behjælpelig med at finde en andet egnet lokale.

Eksempelvis – hvis en forening har 30 aktivitetsdage i en sæson, skal foreningen acceptere at vige/flytte op til 3 af deres aktivitetsdage.

Lokalerne anvises i prioriteret rækkefølge jf. Folkeoplysningsloven:

  1. Aktiviteter for børn og unge
  2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil
  3. Aktiviteter for voksne

I henhold til Folkeoplysningsloven § 21, stk. 4., ved anvisning af lokaler, der er særlig egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning.


Ved anvisning af lokaler tages der også hensyn til, om lokalerne er egnede til den aktivitet der skal finde sted.  

De kommunale lokaler er som udgangspunkt, lukket for booking i skolernes ferie - skolernes ferieplan


Bangsbohallen og Abildgårdhallen kan lånes i ferieperioder: vinterferien, sommerferien, efterårsferien, grundlovsdag og Kr.himmelfartsdag.

Åbningstider: Hverdage fra kl. 16.00-22.00, lørdag-søndag fra kl. 08.00-22.00.

I gøres opmærksom på, at der IKKE er varmt vand - det er derfor ikke muligt at bade og der bliver ikke gjort rent, hvorfor foreningerne skal selv rydde pænt op efter endt brug.

Skolernes køkken er ikke et produktionskøkken og derfor må der ikke produceres mad med henblik på videresalg, men der må gerne anrettes og opvarmes mad, udover det er det de lokale retningslinjer på det enkelte sted der er gældende

Frederikshavn Kommune opkræver foreninger for lån af lokale 2 gange årligt.


Opkrævningen sker forventeligt:

1. opkrævning - februar/marts
For perioden: august - december

2. opkrævning - august/september
For perioden: jan - juli

Find gebyrtaksterne på Fritidsportalen under vejledninger. 

Link til gebyrtakst

Gebyrordning trådte i kraft den 1. august 2019 og er gælende for alle folkeoplysende foreninger som benytter henholdsvis kommunale- og selvejende institutioner.

Gebyrordningen er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.

Link til gebyrordningen