Nyheder

Skawdyk(Oberon/båd)

Beskrivelse af foreningen

En gammel dame der giver tryghed…

Oberon er Skawdyks klublokale på vandet, og den ombyggede kutter fra Karstensens og Henriksens Skibsværft har tilhørt Skawdyk siden 1979. Oberon blev dog bygget helt tilbage i 1938, hvorfor hun er en af de meget få trækuttere der er tilbage til at vidne om en svunden tid. Selvom Oberon på papiret har nået pensionsalderen, har gavmilde fonde og private sponsorer sammen med Frederikshavn Kommune muliggjort en gennemgribende renovering, der har gjort ”damen” klar til de næste mange år.

Som junior og nyuddannet dykker kommer du til at stifte bekendtskab med Oberon, når teori og undervisning i svømmehallen skal omsættes til praksis i det åbne vand. Du vil opleve Oberon som et sikkert og trygt ståsted for dine mange første dyk, bl.a. i forbindelse med det tilbagevendende uddannelsestogt. Undervisning, instruktion og debriefing kan foregå under dæk i ly for vind og vejr, ligesom du med den ombordværende kompressor kan fylde flasker og få styr på grejet. Når du føler dig tryg på overfladen inden du går i vandet, højner vi i fællesskab sikkerheden under vandet.

Som mere erfarne og tekniske dykkere er Oberon også en sikker platform, ikke mindst når der skal sejles flere sømil for at nå de rette dykkermål og dykkerdybder. Det gælder ikke mindst, hvis du på et tidspunkt avancerer med uddannelser inden for nitrox, trimix og CCR (Rebreather)

 

Splitte mine bramsejl…

Oberon danner rammen om flere tilbagevendende aktiviteter herunder det førnævnte uddannelsestogt, men også juniortogtet, sommertogtet og Læsøtogtet er fastforankrede arrangementer i Skawdyks årshjul. Det er på disse togter, at landkrabber bliver sø-duelige.

Med begrænset telefon- og internetdækning vil du hurtig opleve at blive en del af besætningen, uret slår ”glas”..? og hurtig bliver ”tørn”, ”pøs” og ”dørk” føjet til dit ordforråd. Aktiviteterne ombord på Oberon udgør med andre ord også et dannelsesaspekt, hvor maritime færdigheder holdes i hævd. Før du ved af det, er du rorgænger i styrehuset eller splejser tovværk på agterstævnen. Klubben nyder godt af, at erfarne skippere og søfolk gerne deler ud af deres viden og dermed fører stolte traditioner videre i en kommune, hvor fiskeri, shipping og værftsindustri er toneangivende erhverv.

 

Ét er søkort at læse, ét andet skib at føre…

Oberon er ikke kun udgangspunkt for uddannelse til forskellige former for dykkercertifikater. I Skawdyk bliver du også med jævne mellemrum tilbudt at tage speedbådscertifikat, duelighedsprøve, VHF-kursus mv., hvor Oberon som klublokale spiller en aktiv rolle.   

Foreningens tilskudsregnskab

Frederikshavn Kommune offentliggør tilskudsregnskab for de foreninger, der modtager kommunale tilskud jf. Folkeoplysningsloven §29. 

Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der vedrører til det kommunale tilskud.

Godkendte folkeoplysende foreninger, der ikke modtager kommunale tilskud (tal = 0).

OBS! Offentliggørelse af udgifter er under udarbejdelse grundet nyt tilskudsmodul.

Tilskud offentliggørelse når endelig afregning er på plads.

Udgifter

 
Medlemsindbetaling / egenbetaling                                                                            
Driftsudgifter (lokale) 
Forbrugsudgifter (lokale) 
Gaver/gavekort og mundering (ulønnede) 

Tilskud

 
Medlemstilskud 
Lokaletilskud 
Frivillighedstilskud                                                         

Kontaktoplysninger

Skawdyk(Oberon/båd)
Skagen Havn
9990 Skagen

CVRnummer: 31552974

 

Kontaktperson:

Telefon:

Mail: kasserer@skawdyk.dk

Foreningsaktiviteter

Find foreningen her