Nyheder

DOF Frederikshavn Aftenskole

Beskrivelse af foreningen

DOF Frederikshavn har hvert år siden 1976 kunnet glæde nysgerrige, videbegærlige og aktive borgere i kommunen med et bredt udbud af både traditionelle aftenskolefag og nyskabende aktiviteter. Meget har ændret sig gennem de 40 år. Nye livsmønstre hos vore brugere afspejler sig i helt nye forventninger til både form og indhold i aktiviteterne. Ændret lovgivning sætter helt nye rammer for vores arbejde. Undervisere og skoleledere kommer og går. I DOF Frederikshavn mener vi, at vi kan tillade os at være stolte over, at vi ikke blot har reageret på disse ændringer, men selv er gået i spidsen og har været med til at sætte dagsordenen for, hvad en moderne aftenskole skal kunne. Samtidig med dette er vi bevidste om, at folkeoplysningens traditioner rummer meget værdifuldt arvegods, som skal bringes helskindet igennem alle omvæltninger.

I december 2016 har vi taget egne, nyistandsatte lokaler i brug lige i Læsøgade midt i Frederikshavn. Især vores musikundervisning nyder godt af de forbedrede faciliteter, men målet er, at huset kommer til at summe af forskellige aktiviteter alle ugens dage. Vi vil skabe et fysisk og socialt miljø, der gør det at gå i aftenskole til meget mere end blot selve undervisningen.

Mange af vore aktiviteter gennemfører vi i samarbejde med forskellige lokale partnere. De bringer hver deres særlige viden, erfaring og faciliteter med ind i samarbejdet, og DOF Frederikshavn sikrer, at alt det organisatoriske omkring aktiviteten fungerer gnidningsfrit. Vi har i øjeblikket denne type samarbejde med Sæby Svømmebad, Hundeskolen Trofast, Mygind Guitarskole og Frederikshavn Rideklub, men er meget åbne over for at udvide partnerkredsen.

Vores medlemskab i Dansk Oplysnings Forbund og et nært samarbejde med aftenskoler i ti andre byer landet over giver os adgang til viden og ressourcer, der understøtter vores ambition om at være den mest dynamiske aftenskole i Frederikshavn. Det giver os bl.a. mulighed for at tilbyde efteruddannelse og kvalificeret, faglig sparring, således at vore kursister altid bliver mødt af en velforberedt underviser.

Ud over vores udbud af almene aktiviteter med en bred målgruppe, så tilbyder DOF Frederikshavn også hold for personer med særlige behov. Vores ridehold for handicappede har nu igennem flere år været et fast indslag i tilværelsen for en stor gruppe brugere, der ikke har mulighed for at dyrke sport eller anden fysisk aktivitet på ordinære vilkår, og vores nyeste tiltag, Lungekoret, er en både fornøjelig og effektiv måde at opnå forbedret iltoptag, hvis man af den ene eller den anden årsag lider at nedsat lungefunktion.

DOF Frederikshavn er en aftenskole for alle, og vi sætter stor pris på ris, ros og nye ideer fra såvel nuværende som potentielle deltagere. Skriv derfor meget gerne til os, hvis du savner noget i vores program.

Tilskudsregnskab

 I årSidste år
Medlemstal  
Medlemmer under 18 år  
Medlemmer over 25 år  
Medlemmer med handicapstatus  
   
Udgifter  
Netto driftsudgifter (lokaler)  
Forbrugsudgifter  
Gaver, gavekort og mundering  
Kørselsudgifter  
   
Indtægter  
Egenbetaling for medlemmer under 25 år  
Lejeindtægter  
Medlemstilskud  
Lokaletilskud  
Frivillighedstilskud  
Transporttilskud  

Kontaktoplysninger

DOF Frederikshavn Aftenskole

9900 Frederikshavn

Tlf.: 70222109

Mail: info@aftenskolerne.dk

Hjemmeside: 

CVR nr.: 59814214

Foreningsaktiviteter

  • Aftenskole / voksenundervisning

Find foreningen her