Nyheder

 

Nyt fra Fritid og Folkeoplysning, Frederikshavn Kommune.

 

Gældende retningslinjer for Kultur- og foreningslivet

16.04.2021

I forhold til genåbning pr. 21. april 2021 følger det af rammeaftalen, at der åbnes uden coronapas for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år. 

Samt at, indendørs idræt i organiseret regi for personer over 70 år med et forsamlingsloft på 10 personer og krav om coronapas.

Partierne er på baggrund af oplæg fra myndighederne enige om, at åbningen for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år skal omfatte alle idrætsgrene med et forsamlingsloft på 25 personer. Forsamlingsloftet på 25 for idræt for børn og unge omfatter også idrætsaktiviteter, hvor personer over 18 år deltager, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlige afholdelse af aktiviteterne.

 

Vi afventer de nærmere retningslinjer fra sektorpartnerskaberne omkring håndtering, afstandskrav osv.

 

I skal som forening altid følge og holde jer opdateret, på de henvisninger der er gældende fra hoved og specialforbund. 

 

Herunder er der links til aftalen: