Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Frist for ansøgning om driftstilskud

09.03.2021

Foråret nærmere sig med hastige skridt, og det betyder også, at vi nærmer os den 1. april, som normalt er fristen for ansøgning om driftstilskud i henhold til Folkeoplysningsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune.

På grund af påvirkningerne fra corona-nedlukningerne har vi dog i år besluttet os for at rykke fristen til den 1. maj 2021. Udbetaling af tilskud forventes fastholdt.

Indberetningssiden til ansøgning om driftstilskud er endnu ikke åben for indberetninger. Vi melder ud her på Foreningsportalen så snart det sker.

Der er den 8. marts 2021 sendt mail ud omkring ovenstående til alle frivillige folkeoplysende foreninger.

 

Med venlig hilsen

Fritid og Folkeoplysning
Center for Kultur og Borgerservice

Fritid.frederikshavn.dk | Frederikshavn.dk