Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Gudstjenester og andre religiøse formål iht COVID-ned nedlukning

17.12.2020

MÅ INDENDØRS IDRÆTSFACILITETER ANVENDES I FORBINDELSE MED AFHOLDELSE AF GUDSTJENESTER OG ANDRE RELIGIØSE FORMÅL FOR FOLKEKIRKEN OG TROSSAMFUND?

Idrætsfaciliteter kan anvendes til andre formål, herunder f.eks. gudstjenester, hvis rådigheden over lokalerne overdrages til folkekirken eller et andet trossamfund, og lokalerne udelukkende anvendes til disse andre formål. I så fald vil de ikke længere skulle anses for at være i en idrætsfacilitet i bestemmelsens forstand. Dermed vil lokalerne godt kunne holde åbent for offentligheden – hvis de vel at mærke ikke anvendes til idræts- eller kulturaktiviteter. 

De selvejende institutioner i Frederikshavn Kommune har mulighed for, at udleje deres lokaler til ovenstående. Kontakt den selvjende institution. 

Fritid og Folkeoplysning gør opmærksom på, at det ikke er gældende de Kommunale institutioner.