Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Til aftenskolerne i Frederikshavn Kommune

09.12.2020

Frederikshavn Kommune tilkendegav ved beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 6. maj 2020, at aftenskolerne kan indberette planlagte timer som afholdte timer i perioden med COVID-19 foranstaltninger på aftenskolernes område. Samme beslutning er truffet for efterårets nedlukning.

Aftenskolerne får dermed lov til at tælle planlagt undervisning med i deres indberetning af aktivitet if til den kommende tilskudsberegning. Det betyder, at aftenskoleområdet ved tilskudsindberetning i 2021, af aktiviteterne i 2020, kan indberette planlagt aktivitet, så der sikres mulighed for opnåelse af mindst samme tilskud for aktiviteterne i 2020 som i 2019, med mindre der var planlagt færre aktiviteter i 2020 end i 2019. Har en aftenskole dokumentret mere aktivitet i 2020 end i 2019 kan dette selvfølgelig indberettes.