Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Til de selvejende institutioner

04.12.2020

Fakturering i COVID-19 nedlukningsperioden 06.11.2020-19.11.2020

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. december nikkede udvalget til , at håndtere fakturering i nedlukningsperioden på samme måde som ved COVID-19 nedlukningen i foråret. Selvejende institutioner kan derfor i forbindelse med COVID-19 nedlukningen fra den 6. november 2020 til og med den 19. november 2020  fakturere for foreningernes planlagte aktivitet i de selvejende haller til Frederikshavn Kommune - også selv om aktiviteten ikke er afholdt i nedlukningsperioden. 

Der kan faktureres til den vedhæftede takst, der svarer til KL’s takst fratrukket et mindre beløb - med baggrund i de forventede færre udgifter til rengøring og forbrug, der følger af foreningslivets nedlukning. Selvejende institutioner, der er momsregistrerede, kan dertil tillægge moms. 

Fritid og Folkeoplysning gør opmærksom på, at det kun er i forbindelse med  COVID-19 fakturering, at de selvejende institutioner, der er momsregistrerede, kan tillægge moms.  

Fakturaer på disse vilkår vil kunne udstedes for planlagte timer fra den 6. november 2020 og frem til genåbningen af foreningslivet den 19. november 2020.

Svømmehaller, idrætshaller Planlagt timetal * (KL takst – 65 kr.) + evt. moms
Sportsaulaer, svømmesale Planlagt timetal * (KL takst – 32 kr.) + evt. moms
Kultur- og Borgerhuse Planlagt timetal * (KL takst – 32 kr.) + evt. moms
Gymnastiksale Planlagt timetal * (KL takst – 22 kr.) + evt. moms
Mødelokaler Planlagt timetal * (KL takst – 16 kr.) + evt. moms


Fritid og Folkeoplysning skal senest den 14. december 2020, have modtaget fakturaer på foreningernes halleje fra de selvejende institutioner til og med den 30. november 2020. 
Fakturaer for december 2020 skal fremsendes senest den 10. januar 2021.

 

Annullering af booking

Fritid og Folkeoplysning annullerer alle bookinger i de kommunale haller og andre lokaler for foreningsaktiviteter på Fritidsportalen i nedlukningsperioden, så foreningerne ikke opkræves gebyr.

Ønsker foreningerne, at annullere bookinger efter den 19. november 2020, skal de selv annullere deres bookinger via Fritidsportalen. Annullering af booking skal ske senest 5 hverdage inden aktiviteten finder sted, ellers opkræves foreningen gebyr for lån af lokale.