Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Driftstilskud 2020

04.12.2020

De frivillige folkeoplysende foreninger modtager i denne uge en mail med opgørelse over tilskud 2020. Tilskud udbetales i løbet af ugerne 50 og 51.

 

Der vil ikke ske opkrævning af for megen udbetalt a conto, jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 24. november 2020.

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 4. november 2020, en justering af praksis for beregning og udbetaling af lokaletilskud for 2021 og fremadrettet, således at lokaletilskuddet beregnes på baggrund af de indberettede lokaleudgifter med en refusionsprocent på 75 % for driftsudgifter og 65 % for forbrugsudgifter før reduktion efter 25 årsregel jf. Folkeoplysningsloven.

 

I 2021 vil udbetaling af a’conto som vanligt ske i løbet af januar på baggrund af tilskudsopgørelsen for 2020.

 

Har I spørgsmål er I velkommen til at kontakte Fritid og Folkeoplysning.