Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

OBS, anlægspuljen 2020

28.10.2020

Til foreninger der har modtaget anlægsmidler 2020. 

 

Hvornår skal anlægsmidlerne være brugt?
Anlægsmidlerne skal være brugt senest den 31. december 2020. Tilskud til sammenflytning skal være brugt senest et år efter tilskuddet er blevet bevilliget.

Fritid og Folkeoplysning skal senest den 31. december 2020, have modtaget dokumentation for udbetaling af 2. rate. Hvis der ikke er modtaget dokumentation for de brugte anlægsmidler inden for fristen, skal det bevilgede beløb fra anlægspuljen tilbagebetales til Frederikshavn Kommune.

Ubrugte anlægsmidler skal tilbagebetales til Frederikshavn Kommune.

 

Dokumentation skal sendes til tilskud@frederikshavn.dk