Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Cool Cash i Klubkassen Midler til ekstra sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år.

18.06.2020

Cool Cash i Klubkassen!

Midler til ekstra sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år.

Børne- og Undervisningsministeriet har tildelt Frederikshavn Kommune 1.868.000 kr. til sommeraktiviteter til børn og unge i alderen 6-17 år. Aktiviteterne skal være afholdt inden den 1. september 2020.

Hvis jeres forening har lyst og mulighed for at stå bag en sommeraktivitet, har I nu alletiders mulighed, for at få en indtægt til klubkassen:

I kan som forening søge tilskud til at gennemføre en ekstraordinær sommeraktivitet. Vi anbefaler, derfor at I deler dette brev rundt i jeres foreningsudvalg og gør opmærksom på denne mulighed.

Vi skal alle arbejde hurtig for, at det her skal lykkes, og så vi kan nå at bruge kommunens kanaler til at sende et aktivitetskatalog ud til alle vores børn og unge.

 

Hvad kan tilskuddet bruges på?

Tilskuddet kan anvendes til udgifter i tilknytning til udvikling og gennemførelse af sommeraktiviteterne, herunder eksempelvis løn til personale, leje af faciliteter, administration af tilmeldinger mm.

Aktiviteterne kan vare fra 1 dag til flere uger – og de kan være med eller uden overnatning.

Det er vigtigt, at aktivteten er specielt iværksat i forbindelse med denne bevilling. I kan således ikke søge tilskud til allerede planlagte aktiviteter – med mindre at I kan godtgøre, at det er en udvidelse af den allerede planlagte aktivitet. I så fald kan I søge til udvidelsen.

 

Hvem er målgruppen?

-Børn og unge, hvor deltagelse i sommeraktiviteter af kommunen vurderes at have en kriminalpræventiv effekt.

-Børn og unge, hvor kommuner af sociale eller faglige årsager vurderer et særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter.

-Øvrige børn og unge.

 

Projektperioden

Aktiviteterne skal være afholdt inden den 1. september 2020 – vi håber de første aktiviteter kan starte i uge 27. Vi har behov for jeres hjælp til at skabe aktiviteter i hele sommerferieperioden.

 

Hvis du har spørgsmål

Vi holder et online-møde på tirsdag, hvor I vil blive præsenteret for de tanker Frederikshavn Kommune gør sig og den videre proces i forhold til den næste uges tid. I denne unikke situation “asfalterer vi, mens vi kører”, så vi håber, at I er nysgerrige på at høre mere om den unikke mulighed og vil deltage på;