Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Genåbning af de kommunale faciliteter i Frederikshavn Kommune

11.06.2020

Efter regeringens udmelding om genåbning af indendørs idræt og foreningsliv, samt idræt- og fritidsfaciliteter, åbner Frederikshavn Kommune nu for lån af kommunale faciliteter.

 

Genåbningen er gældende fra på mandag den 15. juni 2020 til og med uge 26. De generelle vilkår for lån af lokaler træder derfor også i kraft pr. 15. juni 2020.

 

Find vilkår for lån af lokale her.

 

Det er muligt fra i morgen den 12. juni 2020, at booke lokalerne via Fritidsportalen.

Vi gør opmærksom på, at der kan være lokaler I førhen har brugt til jeres foreningsaktivitet, der endnu ikke er åbnet, da de grundet COVID19 benyttes af skolen til undervisning.

 

 

Retningslinjer ved brug af lokalerne til fritidsaktiviteter

Der er opsat plakater på skoler og hal faciliteter som anviser, hvor mange personer, der må samles i lokalet. Derudover skal Foreningen være opmærksom på de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Kulturministeriet samt den enkelte forbunds vejledninger.  

Foreningerne har selv ansvar for at afspritte kontaktpunkter – egnet sprit mv. skal selv medbringes.

 

Retningslinjerne pr. 8. juni 2020 kan findes her: 
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Indendoers_idraet_og_foreninger_-_7._juni_faelles_retningslinjer_.pdf

 

På denne side findes de til enhver tid opdaterede retningslinjer: 
https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/

 

Selve aftalen findes her: 
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Aftale_om_yderligere_genaabning_af_indendoers_idraets-_og_foreningsliv.pdf

 

 

 

Information vedrørende booking

Kommunale lokaler
Kontakt Fritid og Folkeoplysning, hvis der er yderligere spørgsmål på telefon.: 9845 5000

 

Manegen, Sæby Kulturhus
Er nu genåbnet, v
ed yderligere spørgsmål kontakt Helle eller Trine på telefon.: 29 27 27 49 eller på mail manegen@frederikshavn.dk

 

Selvejende institutioner
Kontakt den enkelte institution for booking samt retningslinjer for brug af de enkelte lokaler / haller.

 

Arena Nord og Maskinhallen
Kontakt Lone på telefon.: 2210 1654 (hverdage fra kl. 08.00-15.00)