Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Foranstaltninger if med COVID-19 nedlukningen af foreningslivets aktiviteter

11.05.2020

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 6. maj besluttet at foreningerne i Frederikshavn Kommune får udbetalt en ekstra aconto på 25% hurtigst muligt i maj måned.

Dette sker for at styrke klubbernes likviditet og imødegå de manglende indtægter fra sommerens aktiviteter, som klubberne måtte opleve. Beregningen af det endelige tilskud vil således ske og blive gennemført i efterårsperioden 2020.

I kan læse mere om kommunens Covid19 tiltag i referatet fra Kultur- og Fritidsudvalget.

https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Kultur-%20og%20Fritidsudvalget%202018-2021&date=06-05-2020%2015.30%20-%2018.00&fileName=Referat%20-%20%C3%85ben.pdf