Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Information til selvejende institutioner, foreninger og aftenskoler

26.03.2020

Frederikshavn Kommune vil med denne henvendelse forsikre selvejende institutioner, foreninger og aftenskoler i kultur- og fritidsudvalgets område om, at der er opmærksomhed på de økonomiske udfordringer, som institutioner, foreninger og aftenskoler ser ind i på grund af nedlukningen af aktiviteter på kultur- og fritidsområdet.

 

Kulturministeren har fået beføjelse via lov nr. L140 til at udarbejde bekendtgørelser, der kan fastsætte rammerne for kommunernes betalinger til institutioner, skoler og foreninger i forbindelse med nedlukningerne af aktiviteterne. Frederikshavn Kommune afventer i øjeblikket udmelding fra ministeriet samt KL’s anbefalinger på området.

 

Frederikshavn Kommune finder det på nuværende tidspunkt vigtigt at understrege, at institutioner, foreninger og skoler ikke bør sætte deres lid til at alene ovenstående bekendtgørelser eller tilførsel af ekstraordinære kommunale midler efter krisen, vil kunne løse alle problemer, som denne krise har skabt for institutioner, foreninger og aftenskoler.

 

Derfor henstiller Frederikshavn Kommune til institutioner foreninger og aftenskoler, at man allerede på nuværende tidspunkt er opmærksomme og handler på to områder:

- At søge nedbringelse af udgifterne ved fx straks at reducere maksimalt i driftsomkostningerne hvor det er muligt, fx ved at se på personale, energi, m.v.

- At være opsøgende via egne revisorer, interesseorganisationer med videre, i forhold til om en eventuelle erhvervsmæssige dele af driften berettiger til at gøre brug af nogle af de statslige hjælpepakker.

 

Frederikshavn Kommune vil som altid informere institutioner, foreninger og aftenskoler via de sædvanlige kanaler (mails og på www.fritid.frederikshavn.dk ), så snart vi ved mere om de muligheder, vi som kommune har for at understøtte, at vi også efter denne krise har et aktivt og velfungerende tilbud på området til vores borgere.

 

Med venlig hilsen Anette Ravnholt, Kultur- og Borgerservicechef