Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Restancer til Frederikshavn Kommune

05.09.2019

På Folkeoplysningsudvalgets møde i juni 2019, besluttede udvalget, at godkende 2 løsninger, som konsekvens af foreningernes restancer til Frederikshavn Kommune.

 

Helt konkret betyder det, at:

          1. foreninger med restance på gebyropkrævning til kommunen, og som ikke modtager driftstilskud, fratages muligheden for at låne lokaler, indtil restancen er betalt, eller der er indgået en afviklingsaftale

          2. foreninger med restancer på gebyropkrævning til kommunen, skal modregnes i forbindelse med udbetaling af a'conto / endelig afregning, såfremt restancen ikke betalt, eller at der ikke er indgået en afviklingsaftale

 

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte Center for Kultur og Fritid, ckf@frederikshavn.dk.