Nyheder

 

Nyt fra Fritid og Folkeoplysning, Frederikshavn Kommune.

 

Her gror vi-puljen. Nordea-fonden uddeler nu 50 mio. kr.

08.09.2022

Kære foreningsliv,

Nordea-fonden uddeler 50 mio. kr. til at få bynaturen til at gro og fællesskaberne til at vokse. Foreninger kan søge op til 1 mio. kr. til projekter, der får deres by til at summe af gode liv.

Med Her gror vi-puljen støtter Nordea-fonden borgerdrevne initiativer, som skaber flere grønne åndehuller og styrker fællesskabet i byen. 

Initiativerne skal komme mange til gode, indeholde udendørs aktiviteter og bidrage til grønne og blå samlingssteder i byerne. Såsom vandlegepladser, byhaver og lommeparker. Mellem boligblokkene, i byparken eller ved gadekæret.

 

Læs mere om kriterier her - Her gror vi-puljen og få hjælp til jeres ansøgning her - Direkte link til tjekliste og værktøjer til jeres ansøgning.

 

Hvem, hvad, hvornår?

For at søge Her gror vi-puljen skal projektet fremme gode liv i byen med fokus på at skabe mere bynatur og bidrage til at styrke blå og grønne fællesskaber. 

 • Alle almennyttige organisationer kan søge puljen. Dvs. foreninger samt selvejende- og offentlige institutioner.
   
 • Der kan søges fra 200.000 kr. til 1 mio. kr. inkl. moms pr. projekt. 
  Har I behov for under 200.000 kr. i støtte, så søg Liv i det lokale.
   
 • Puljen er opdelt i to ansøgningsrunder:
  1. runde: Frist 16. november 2022 med svar i marts 2023.
  2. runde: Frist 22. februar 2023 med svar i juni 2023.

 

Sæt jer grundigt ind i puljens kriterier, før I sender Nordea.fonden en ansøgning. Begynd altid jeres ansøgningsproces med at få fondens vurdering af jeres projektidé. Inden for fem dage får I svar fra på, om det er relevant at søge støtte.