Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Til de frivillige folkeoplysende foreninger

11.03.2022

Fritid og Folkeoplysning har afholdt kasserermøder for de frivillige folkeoplysende foreninger. Tak til alle jer der deltog - i alt 88 fremmødte til online møderne.  

 

Oplægget fra møderne kan I finde nedenfor:
 

Oplæg til kasserermøde 2022.

 

Der blev på møderne spurgt ind til tilskud til dommerkurser. Vi har beklageligvis ikke været opmærksomme på de seneste ændringer i ordningen. I henhold til Folkeoplysningsordningen gældende fra 2019, kan der gives tilskud til dommerkurser, forudsat kursisten er ulønnet.

 

Hvis din forening har haft sendt nogen afsted på dommerkursus tilbage i 2019 og frem, og vedkommende er ulønnet, har I mulighed for at sende en ansøgning ind - dog senest den 1. april 2022. 

 

Frist for ansøgning om driftstilskud er den 1. april 2022. Fritid og Folkeoplysning står naturligvis til rådighed med hjælp og vejledning.  

 

Kontaktperson:

Tanja Hansen

Team Fritid og Folkeoplysning

Telefon 98459011

Mail tilskud@frederikshavn.dk