Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Til de frivillige folkeoplysende foreninger

07.02.2022

Fritid og Folkeoplysning inviterer til online informationsmøde / kasserermøde om indberetning 2022
 

 • Mødet henvender sig til dig, som står for indberetningen i forbindelse med ansøgning om tilskud i henhold til Folkeoplysningsordningen
   
 • Du vil få kendskab til de typer af tilskud, du kan søge om, samt en gennemgang af, hvordan du indberetter elektronisk via Fritidsportalen
   
 • Der vil være god mulighed for at stille spørgsmål 

 

Møderne afvikles via Teams følgende dage:

 • Torsdag den 3. marts kl. 17.00 - ca. 18.30
   
 • Tirsdag den 8. marts kl. 19.00 - ca. 20.30

 

Du tilmelder dig ved at sende en mail til fritid@frederikshavn.dk senest 5 dage før mødet afvikles. I mailen oplyser du dit navn, forening samt hvilken dag og tidspunkt du vil deltage. Deltagelsen er gratis og du vil få tilsendt et link ved tilmelding.

 

Har I spørgsmål er I velkommen til, at kontakte Tanja Hansen, Fritid og Folkeoplysning på telefon 98459011.