Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Idrætspolitiske tiltag i forhold til idrætten i Sæby området

21.01.2022

 

Af budgetbemærkningerne for budget 2022 fremgår det, at der er tilført 0,4 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2022 og overslagsårene til:

”Aktiviteter, mobilitet, plads til alle, også i de idrætspolitiske fyrtårne, så vi kan udvikle og fastholde udviklingen i de kommende år. Der afsættes midler til idrætspolitiske tiltag, der årligt kan uddeles via Kultur og Fritidsudvalget efter konkret vurdering og stillingtagen i forhold til idrætten i Sæby området.”

På møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. januar 2022 besluttede udvalget, at midlerne i 2022 tildeles efter indkaldelse af ansøgninger blandt idrætten i Sæbyområdet.

Ansøgningen skal rumme beskrivelse af, hvilke idrætspolitiske tiltag i lokalområdet ansøger planlægger at foretage i 2022.

Ved idrætspolitiske tiltag forstås bredt aktiviteter og tiltag ud over de almindelige foreningsaktiviteter, som understøtter udviklingen af idræts- og foreningsområdet i lokalområdet. Beløbet, der tildeles, skal konkret bidrage til at sikre idrætten som rummelig hus, hvor alle foreninger med tilknytning til idrætten fortsat kan rummes og hvor der inviteres ind i videst mulige omfang for nye interessenter. Beløbet skal også sikre, at hensyn, der måtte skulle tages til foreninger med lejeaftaler på klublokaler, kan tages.

Ansøgninger der således ikke har et bestemt formkrav, kan fremsendes i perioden frem til 30. januar 2022 på mail Fritid@frederikshavn.dk