Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Til de frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Frederikshavn Kommune

09.12.2021

Frederikshavn Kommune har besluttet, at der kan indberettes planlagte aktiviteter i perioden fra den 1. januar 2021 til og med den 31. juli 2021 samt fra den 17. december til og med den 31. december 2021. Beslutningen bunder i Kulturministeriets ændringsbekendtgørelse i forbindelse med Covid19, som i nedlukningsperioden giver kommunerne hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud til aktivitet, lokaler mv. for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som de frivillige folkeoplysende foreninger.

 

I løbet af januar 2022 vil der blive udbetalt aconto. Aconto beregnes og udbetales på baggrund af tilskudsudbetalingen 2021. Der vil komme nærmere information ud omkring dette.

 

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Fritid og Folkeoplysning.