Nyheder

 

Nyt fra Fritid og Folkeoplysning, Frederikshavn Kommune.

 

Husk Udviklings- og visionspuljen 2021

13.08.2021

Som led i at føre Kultur- og Fritidsvisionen ud i livet, har Kultur og Fritidsudvalget oprettet Udviklings- og Visionspuljen. For at styrke og skabe større sammenhæng i indsatserne lægges den sammen med den tidligere Udviklingspulje.

Ansøgningsfrist 1. september 2021.

 

Kort om Udviklings- og Visionspuljen

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker med Udviklings- og Visionspuljen at tilgodese tværgående samarbejder mellem foreningsliv, aktører, netværk og erhvervsliv inden for udvalgets samlede områder. Puljen skal styrke kulturens- og folkeoplysningsområdets mulighed for, at løfte nye samfundsopgaver og indgå i nye samarbejder.

Frederikshavn Kommunes Kultur- og Fritidsvision skal motivere borgere, foreninger og andre aktører til at byde ind med nye idéer og projekter, og der kan søges støtte til disse via denne pulje.

Kultur- og Fritidsvisionens 4 fokuspunkter

  • Stolthed
  • Fællesskab
  • Frivillighed
  • Nysgerrighed

Udviklings- og Visionspuljen støtter udviklingen af kulturområdet og udviklingen af det folkeoplysende område via projekter og aktiviteter, der bygger på én og gerne flere af ovenstående fire fokuspunkter.

Link til Kultur- og Fritidsvisionens

 

Læs alt om Udviklings- og Visionspuljen på Frederikshavn.dk - Direkte link til Udviklings- og Visionspuljen.