Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Til de selvejende institutioner

26.10.2020

Der er blevet stillet spørgsmål til muligheden for at tillægge moms til KL’s satser fra selvejende institutioner ved betaling for foreningernes brug af hallerne under gebyrmodellen. Vi har nu undersøgt sagen ved revision og KLs rådgivning, og fremsender hermed nedenstående præcisering if til den månedlige fremsendelse af fakturaer:

Gebyrordning for folkeoplysende foreninger pr. 01.08.2019.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte gebyrordningen for Folkeoplysende Foreninger den 1. august 2019.
Gebyrordningens formål er, at gøre de folkeoplysende foreningers egenbetaling ens, uanset om aktiviteterne sker i kommunale eller selvejende haller.

I stedet for at hallerne modtager betalingen fra foreningerne på leje af lokaler, så indebærer aftalen, at det i stedet er Frederikshavn Kommune, der kompenserer de selvejende haller for den indtægt, som foreningerne skulle betale til de selvejende haller.

Den fastsatte takst for leje er aftalt i gebyrordningen, og er den takst de folkeoplysende foreninger hidtil har kunnet anmelde som udgift i forbindelse med refusion af lokaleleje. Taksten fastsættes årligt af KL.

Taksten er i 2020 fastsat til 139,24 kr. for almindelige lokaler og 279,03 kr. for haller (ekskl. ridehaller). Det er således det beløb, som Frederikshavn Kommune skal modtage opkrævning på fra de selvejende haller.

Såfremt den selvejende institution er momsregistreret af aktiviteten, og det beløb der opkræves indeholder moms, skal den samlede opkrævning indeholdes i KL’s takster – således at det beløb, som Frederikshavn Kommune udbetaler til den enkelte selvejende hal, er det samme uanset den selvejende institutions momsforhold med SKAT.

 

Med venlig hilsen
Dorthe Sevelsted Iversen
Afdelingsleder – Fritid

Frederikshavn Kommune
Center for Kultur og Borgerservice