Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Fordeling af sæsonbooking 2020/2021

13.05.2020

Den nedsatte arbejdsgruppe i Folkeoplysningsudvalget til håndtering af konflikter i forbindelse med sæsonbooking 2020/2021, har den 11. maj 2020 behandlet de få konflikter for den kommende sæson.

Sæsonbookingerne er nu behandlet og godkendt under forudsætning af, at de kan gennemføres i forhold til Covid19. De godkendte bookinger kan ses under den enkelte foreningens bookingoversigt på Fritidsportalen.

I gøres hermed opmærksom på, at I bør gennemgå jeres sæsonbookinger. Der kan være datoer, der er afvist grundet andet arrangement. Ligesom der kan være lokaler eller tidspunkter der er ændret. Hvis I ikke ønsker den tildelte tid, skal bookingen slettes via Fritidsportalen.

Fritid og Folkeoplysningen åbner nu op for de ledige tider for sæson- og enkeltbookinger i 2020/2021.

 

Generelt for booking

  • Alle bookinger skal ske senest 10 hverdage, inden aktiviteten finder sted

  • Annullering af booking skal ske senest 5 hverdage, inden aktiviteten finder sted, ellers opkræves der gebyr for lokalet

  • Servicemedarbejderen/halinspektør skal kontaktes 5 hverdage, inden aktiviteten finder sted

 

Sæsonbooking

En sæsonbooking er en booking på minimum 5 gentagne aktivitetsdage.

Foreningerne skal senest i uge 42 have tilpasset sin sæsonbooking til sit faktiske behov – ændringerne skal meddeles til Fritid og Folkeoplysning på mail: Booking@frederikshavn.dk.

 

Enkeltbooking

Der åbnes op for enkeltbookinger i sæson 2020/2021 den 14. maj 2020.

Enkeltstående arrangementer er aktiviteter af maksimalt en dags varighed og fra 1-4 aktivitetsdage i løbet af en sæson

 

10 procent reglen

Foreninger, som sæsonbooker et lokale, skal acceptere eventuelle aflysninger eller ændringer i op til 10 procent af deres ugentlige aktiviteter i løbet af en sæson, hvis fx et større enkeltarrangement, cup eller event skal benytte lokalet eller faciliteten.

Fritid og Folkeoplysning er behjælpelig med at afsøge om der kan findes et andet lokale.

 

Lån af lokaler i ferie og på helligdage

De kommunale lokaler er som udgangspunkt lukket for booking i skolernes ferie.

Bangsbohallen og Abildgårdhallen kan bookes til ordinære aktiviteter i vinterferien, sommerferien, efterårsferien, grundlovsdag og Kr. himmelfartsdag.

I gøres opmærksom på, at der IKKE er varmt vand, det er derfor ikke muligt at bade. Der bliver heller ikke gjort rent, så foreningerne skal selv rydde op efter endt brug.

Åbningstid: Hverdage fra kl. 16.00-22.00, lørdag - søndag fra kl. 08.00-22.00.

 

Opkrævning af gebyr for lån af lokale

Foreninger opkræves 2 gange årligt.


Opkrævningen sker forventeligt:

1. opkrævning - februar/marts (For perioden: august – december)

2. opkrævning - august/september (For perioden: jan – juli)

 


Fritid og Folkeoplysning
Center for Kultur og Borgerservice

Tlf.: 9845 5000
Booking@frederikshavn.dk

cid:image001.png@01D3F998.79810480
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tlf: 9845 5000