Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Frist for ansøgning om driftstilskud og indsendelse af regnskaber

16.03.2020

Fristen for indberetning fortsat er 1. april 2020. Dette gælder både de frivillige folkeoplysende foreninger og den folkeoplysening voksenundervisning.

 

Fritid og Folkeoplysning gør endvidere opmærksom på, at vi accepterer regnskaber, der er godkendt af revisor og bestyrelsen som grundlag for tilskudsberegningnen, hvis jeres forening ikke har kunnet afholde generalforsamling som planlagt.

 

Når I har fået afholdt generalforsamling skal det godkendte regnskab eftersendes til tilskud@frederikshavn.dk.