Nyheder

 

Nyt fra Fritid og Folkeoplysning, Frederikshavn Kommune.

 

Tilskudsordningen i høring

15.09.2022

Kultur- og Fritidsudvalget sender forslag til ændring af tilskudsordningen i høring med henblik på, at vende tilbage til princippet om de forbundne kar. I princippet med de forbundne kar ligger der en sikring af budgetrammen for området, herunder relativ fordeling ved overskridelse af fastsatte beløb samt fastsættelse af medlemstilskud som den sidste del af tilskudsudbetalingen.     

Ændringerne er påtænkt at være gældende pr. 1. januar 2023 - indberetning forår 2023.

Direkte link til udvalgets referat fra møde den 8. september 2022

 

Høringsmateriale link til høringsmateriale (PDF)

​Høringssvar skal fremsendes til Fritid@frederikshavn.dk senest den 20. oktober 2022.

 

Direkte link til aktuelle høringer og afgørelser på Frederikshavn Kommunes hjemmeside - Forslag til ændring af tilskudsordning for folkeoplysende foreninger (frederikshavn.dk)