Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Til de frivillige folkeoplysende foreninger

20.01.2022

Der er nu åbent for ansøgning om tilskud for foreninger, der er godkendt som frivillig folkeoplysende forening i Frederikshavn Kommune.

Ansøgningsfristen er 1. april 2022.

Ansøgningen udarbejdes på baggrund af foreningens regnskab for 2021. Alle frivillige folkeoplysende foreninger, som har modtaget tilskud i 2021 skal indsende et underskrevet regnskab. Regnskab skal indsendes i forbindelse med indberetning.

Hjælp til indberetning finder du blandt andet i tilskudsguiden – Direkte link til tilskudsguiden.

 

Krav om børneattester

Ved ansøgning om tilskud skal du erklære, at foreningen har indhentet de lovpligtige børneattester. Det påhviler foreningen at indhente de nødvendige børneattester.

 

Medlemstilskud

Medlemstilskud kan søges til de timer foreningen har aktivereret medlemmerne under 25 år. I lighed med sidste år kan der indberettes planlagte aktiviteter i nedlukningsperioden som følge af Covid19. Der kan indberettes planlagte aktivitetstimer for perioden: 1. januar til og med 31. juli 2021 samt 17. december til og med 31. december 2021.

 

Lokaletilskud

Lokaletilskud kan søges til godkendte lejede eller ejede lokaler foreningen har haft udgifter til. Tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt if. til medlemmer over 25 år. Der kan søges tilskud til dækning af lokaleudgifterne, også i nedlukningsperioden. Der skal ikke længere indberettes faktiske timer, dog med undtagelse af rytterstuer, hvor der er en lovmæssig begrænsning. Vær opmærksom på, at vedligeholdelsesudgifter udover 50.000 kr. skal søges separat.

Der kan ikke søges lokaletilskud til lokaler som er omfattet af gebyrordningen.

 

Frivillighedstilskud

Frivillighedstilskuddet kan søges til de faktiske afholdte udgifter til gaver, gavekort og mundering, og der ydes op til 3.000 kr. i tilskud pr. træner/ instruktør. Det fremadrettede budgetterede beløb til frivillighedstilskuddet er fastlagt til 1,6 mio. kr. Hvis det samlede ansøgte beløb overstiger det budgetterede beløb tildeles jeres forening den relative andel af det budgetterede.

 

Transporttilskud

Transportpuljen omlægges til transporttilskud og bliver en del af tilskudsindberetningen med følgende kriterier:  

  • Der kan indberette foreningsetableret transport til turneringskampe og deltagelse i af hoved- og/eller specialforbund anerkendte stævner og mesterskaber inden for landets grænser for deltagere under 25 år.
  • Der kan medtages transportudgifter ud over 66 km pr kørsel (over 33 km hver vej) til og fra kamp/stævne.
  • Udgiften til kørsel beregnes på baggrund af statens lave takst for kørsel i privat bil pr. km.
  • Ved nødvendig kørsel i bus beregnes udgiften til kørsel med op til 40 % af afholdte udgifter inden for det samlede tilskud til transport.
  • Det fremadrettede budgetterede beløb til transport er fastlagt til 600.000 kr.
  • Hvis de indberettede transportudgifter overstiger det budgetterede beløb tildeles jeres forening den relative andel af det budgetterede.

 

Har I spørgsmål, er I velkommen til, at kontakte Fritid og Folkeoplysning.