Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Følgende restriktioner og tiltag gælder på kultur-, idræts- og foreningsområdet fra d. 5 januar 2022

06.01.2022

År 2022 er skudt i gang og det med en den gode nyhed at, foreninger igen kan afvikle både indendørs og udendørs aktiviteter, herunder holdtræning.

Frem til 5. januar var der en opfordring fra myndighederne om, at man ikke deltog i indendørs foreningsaktiviteter, herunder idrætsaktiviteter.

Følgende steder på Kulturministeriets område skal fortsat holdes lukkede for offentligheden:

  • Spillesteder, teatre, biografer og øvrige lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende.
  • Museer, kunsthaller, kulturhuse og lignende.
  • Zoologiske anlæg, akvarier og lignende.
  • Folkehøjskoler (både korte og lange kurser), aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet.
  • Lokaler og lokaliteter, hvor der afvikles idrætsaktiviteter med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.

Kravet om lukning af ovenstående steder omfatter både indendørs lokaler og udendørs lokaliteter.

 

Hvad gør i som forening?

 

MUNDBIND

Besøgende tilskuere, brugere, publikummer og andre personer over 12 år tilknyttet det pågældende lokale skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i følgende lokaler (dog ikke under udøvelsen):

  • Lokaler, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter, herunder svømmehaller, idrætshaller, træningscentre og foreningslokaler.
  • Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder biblioteker og arkiver, musik- og kulturskoler, andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet.

 

CORONAPAS

Der er krav om coronapas i visse dele af kultur- og idrætslivet. Krav om coronapas gælder for besøgende, brugere mv. i svømmehaller.

 

ANBEFALINGER

Kulturministeriet har meldt følgende anbefalinger ud for kommuner og sogne med høj smitte (pga. høj samfundssmitte gælder anbefalingerne pt. i alle kommuner og sogne)

 

KLÆD OM HJEMMEFRA

I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.

 

Bed forældrene aflevere deres børn udendørs

Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen.

 

HOLD AFSTAND

Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

 

OPDEL AKTIVITETERNE I MINDRE GRUPPER

Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette.

 

Som forening skal i altid holde dig opdateret på kulturministeriet hjemmeside:

https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19