Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Et vigtigt valg i dit lokalområde den 9. november. 2021

02.11.2021

Det er et vigtigt valg der bliver afholdt i dit nærområde den 9. november, hvor der i hvert by/område, skal vælges en repræsentant og en suppleant til Distriktsudvalget i de kommende 4 år.

 

Distriktsudvalget er nedsat af Frederikshavn byråd, for at skabe sammenhæng mellem by og land og understøtte udviklingen i vores mange landsbyer.

Hver landsby har mulighed for at vælge en repræsentant til udvalget og det er det der giver udvalget styrke. Det nuværende udvalg består af 29 repræsentanter, hvoraf 26 er valgt af borgerne i kommunens landsbyer og 3 politikere valgt af byrådet.

 

Distriktsudvalget træffer mange beslutninger, og er med til at sætte retning for udviklingen i kommunens landsbyer og landdistrikter. Distriktsudvalget har eget budget, som efter ansøgning uddeles til lokale projekter. Det er lige fra infoskilte, stier og sheltere til store flerårige projekter med udvikling af legepladser og fællesarealer, hvor distriktsudvalgets midler blot har været løftestangen til langt større fondsmidler.

Udvalget kan også selv igangsætte tiltag. Det var f.eks. det der skete, da man startede LandsbyLØBET.

 

Du kan se mere om Distriktsudvalget i denne video: Distriktsudvalg 2021 Valgvideo 

 

Udvalget har gennem en længere periode arbejdet med udarbejdelse af en nye landdistriktsstrategi, som lige nu er i høring. Du kan se mere her: Forslag til landdistriktsstrategi ”Sammen skaber vi liv på landet” (frederikshavn.dk)

En strategi, som det nye udvalg skal være med til at føre ud i livet.

 

 

Dit område har brug for en stemme i udvalget

Jeg håber meget, at du vil engagere dig i, at dit område bliver repræsenteret i det nye udvalg. Du kan i det vedhæftede materiale læse mere om, hvor valget afvikles i din landsby/distrikt.

Vil du gerne i kontakt med den repræsentant, der lige nu sidder i Distriktsudvalget i dit område, kan du finde alle repræsentanter her: Distriktsudvalg (frederikshavn.dk)

 

Skal man være god til at lave projekter for at sidde i udvalget? Nej, det vigtige for dit område er, at den der vælges har interesse i arbejdet og vil samarbejde med den lokale borgerforening, idrætsforening eller lignende, for at sikre informationerne begge veje – både til foreningerne, men også tilbage til udvalget.

 

– Stil op, eller deltag for at støtte op om din lokale kandidat.

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende Distriktsudvalget, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte mig på:

brke@frederikshavn.dk eller tlf.: 2374 9716.

 

Med venlig hilsen

Brian Kjær

Formand for Distriktsudvalget