Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Puljer med 4,7 millioner kroner

17.05.2021

Det er nu igen muligt at søge Slots- og Kulturstyrelsen om midler fra to puljer til folkeoplysende virksomhed. Det er primært foreninger og kommuner, som kan søge om midler fra puljerne.

Det drejer sig om følgende puljer:

• Tilskud til konsulentvirksomhed i forbindelse med daghøjskolevirksomhed.

• Tilskud til deltagelse i folkeoplysende virksomhed for personer der har et handicap.

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan man læse mere om, hvem der kan søge de to puljer, hvad kriterierne er, hvad ansøgningerne skal indeholde, og hvordan ansøgningerne bliver vurderet. Der er ansøgningsfrist for de to puljer fredag den 4. juni 2021.
 

Yderligere oplysninger:
Konsulent Mukaddes Ugurlu, Slots- og Kulturstyrelsen, mug@slks.dk, tlf.: 33 74 45 74
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95