Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Sæsonudvidelser i de selvejende haller

07.05.2021

Information til de folkeoplysende foreninger, der låner lokaler i de selvejende institutioner.

Aktiviteter der gennemføres udenfor den planlagte og sædvanlige sæson for jeres forening kan ikke afvikles indenfor gebyrordningens rammer. Hvis I ønsker at udvide jeres sæson skal det aftales særskilt mellem den selvejende institution og jeres forening.

 

Med venlig hilsen 
Fritid og Folkeoplysning