Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Indendørs idræt og fitnesscentre må åbne fra torsdag

04.05.2021

Indendørs idræt for personer over 18 år med coronapas og et forsamlings- loft, der følger det indendørs forsamlingsforbud. Dog åbnes alene for ikke- kontaktsport for personer over 18 år og under 70 år. Der åbnes endvidere for al idræt for børn og unge under 18 år samt personer over 70 år, herunder også for idræt, der ikke er i organiseret regi.

Der åbnes for fitnesscentre, med krav om coronapas. 

Det indebærer også, at det indendørs forsamlingsforbud hæves til 25 personer og det udendørs forsamlings-forbud hæves til 75 personer den 6. maj 2021.

Forsamlingsloftet for idræt for personer over 70 år hæves ligeledes fra 10 personer til 25 personer, så det følger det indendørs forsamlingsforbud pr. 6. maj 2021.

Kravet om corona- pas vil gælde, uanset hvor mange der deltager i idrætsaktiviteten. Pligten til at påse, at kravet om coronapas er opfyldt fastlægges i samarbejde med sektorpartnerskabet.

Der er ikke fuld og fri åbning, så vi henviser stadig foreningerne til at være opmærksomme på de sektoraftaler der er udarbejdet i de respektive forbund. 

Husk det er foreningens opgave at holde sig opdateret på kulturministeriet hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/covid-19 

Læs hele aftalen om yderligere genåbning af Danmark, somregeringen og dets støtte partier er blevet enige om her:  

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/05/Aftale-6.-maj-2021-ENDELIG.pdf