Nyheder

 

Nyt fra Fritid og Folkeoplysning, Frederikshavn Kommune.

 

Retningslinjer til anlægspuljen 2023

22.09.2022

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 8. september 2022, at godkende ændringer og forenkling af retningslinjer for anlægspuljen 2023 og fremadrettet. 

Du kan finde de nye retningslinjer på Frederikshavn.dk - Direkte link til Anlægspuljen på fritidsområdet.

 

I retningslinjerne og ansøgningsskemaet er der lavet sproglige rettelser, derudover er der lavet følgende ændringer/tilføjelser I skal være opmærksomme på:

 

Hvem kan søge puljen

Tilføjelse: selvejende institutioner inden for fritidsområdet der har en driftsaftale med Frederikshavn Kommune.

 

Udbetaling af anlægspuljen

Ændring: Der udbetales 75% ved projektstart og 25% af det bevilget beløbet ved projektafslutning. Dette for at sikre, at alle ansøgere uafhængig af likviditet kan starte projektet, der søges om.

 

Hvornår skal anlægsmidlerne være brugt

Tilføjelse: Administrationen kontaktes i tilfælde af uforudsete hændelser, der forsinker et projekt mellem to kalenderår, for ansøgning om dispensation til overførsel mellem årene.