Nyheder

 

Nyt fra Fritid og Folkeoplysning, Frederikshavn Kommune.

 

I kan hente hjælp til arbejdet med ukrainske flygtninge hos DGI Nordjylland

01.04.2022

Ukrainske flygtninge er begyndt at komme til Nordjylland, og vi oplever enkelte foreninger, som allerede selv tager initiativ til at skabe aktivitet for målgruppen.

 

DGI har landsdækkende meldt ud, at vi er klar til at hjælpe hvor vi kan – og det gælder selvfølgelig også i Nordjylland. Vi er fuldt ud klar over, at der er mange andre opgaver, som skal på plads, før det er tid til at tænke på idrætsaktiviteter – og vi har ikke mulighed for at skabe os et overblik over de konkrete lokale behov. Derfor er vi afhængige af, at I henvender jer til os, hvis der er lokale opgaver vi kan tænkes ind i som idrætsorganisation.

 

Det kunne f.eks. være:

Lokale foreningers instruktører eller DGI’s instruktører, der kan stå for aktiviteter med leg og bevægelse, for eksempel målrettet børn. Det kan være på midlertidige indkvarteringssteder, skoler mv.
Samarbejde med lokale idrætsforeninger om at tilbyde kom-og-vær-med-aktiviteter i foreningen.
Understøtte idrætsforeningerne i at tage godt imod nye medlemmer – den gode velkomst.

Der er flere muligheder for at skabe lokale tiltag, der kan bidrage til trivsel i en svær situation.

 

Når vi skal i gang med at arbejde med konkrete indsatser, bliver det i tæt samarbejde med de hjælpeorganisationer, som er vant til at arbejde med målgruppen, f.eks. Røde Kors eller Dansk Flygtninge Hjælp. Initiativerne etableres også i tæt samarbejde med netværket i det lokale foreningsliv, hvor det er muligt.

 

Har I behov for sparring eller konkret hjælp, kan I kontakte torben.lauritsen@dgi.dk. Torben er afdelingsleder i DGI Nordjylland og koordinerer indsatsen fra vores side.

 

Med venlig hilsen 

DGI Nordjylland