Nyheder

 

Nyt fra Fritid og Folkeoplysning, Frederikshavn Kommune.

 

Sæson 2023/2024

03.03.2023

Booking i Frederikshavn Kommune

De godkendte folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune, kan booke lokaler i de kommunale- og selvejende institutioner til gebyrpris.

Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr.

Fritid og Folkeoplysning gør opmærksom på, at alle bookinger skal oprettes via Frederikshavn Kommunes Fritidsportal.

Direkte link til Fritidsportalen - Booking.

 

Lukket i skolernes ferie

De kommunale lokaler er som udgangspunkt lukket for booking i skolernes ferieperioder. Undtagelsesvis kan I booke Bangsbo- og Abildgårdhallen i:

 • Efterårsferien
 • Vinterferien
 • Kristi Himmelfartsferien
 • Grundlovsdag
 • Sommerferien (Lukket i uge 28)

OBS. Der kan være andre åbningstider i Manegen og i de selvejende institutioner.

Bangsbo- og Abildgårdhallen er kun åbent for enkeltbooking - og er derfor ikke en del af sæsonansøgningerne.

Kontakt Fritid og Folkeoplysning for booking i ferieperioder.

 

Sæsonbooking

Når I opretter en sæsonansøgning skal jeres booking minimum indeholde 5. gentagne aktivitetsdage i sæsonen (sæsonen følger skoleåret).

Der er åbent for sæsonansøgninger én gang årligt fra 1. marts til 1. april.

Sæsonansøgningerne fordeles i prioriteret rækkefølge jf. Folkeoplysningsloven § 21, stk. 3. Ved anvisning af lokaler tages der også hensyn til, at lokalerne er egnet til den aktivitet der skal finde sted. 

 • Uge 42 regel
  Når sæsonbookingerne er fordelt, skal foreningerne senest i uge 42 have tilpasset deres sæson til det faktiske behov, hvilket bruges til fakturering fremadrettet. Ændringerne skal sendes til Fritid@frederikshavn.dk.
 • 10 procent regel
  Alle foreninger skal acceptere at flytte op til 10 procent af deres ugentlige aktiviteter i løbet af en sæson, hvis et større enkeltarrangement, cup eller event skal bruge lokalet eller faciliteten.
  Fritid og Folkeoplysning vil selvfølgelig være behjælpelig med at finde et andet lokale.

 • Enkelt- og serielbooking
  Når sæsonansøgningerne er fordelt, har I som forening mulighed for, at booke de ledige tider i sæsonen. Dette gøres ved at oprette en enkeltbooking eller serielbooking.
  ​Bookingen skal ske senest 10 hverdage inden aktiviteten afholdes. Dette er af hensyn til service, bemanding, alarm, rengøring m.m.
   
  • Enkeltbooking er en aktivitet på én dags varighed og fra 1-4 aktivitetsdage i løbet af sæsonen.
  • Serielbooking er aktiviteter på minimum 5 gentagne aktivitetsdage i løbet af sæsonen.

 

Med venlig hilsen
Fritid og Folkeoplysning

Frederikshavn Kommune