Nyheder

 

Nyt fra Fritid og Folkeoplysning, Frederikshavn Kommune.

 

Udviklings- og visionspuljen 2023

26.01.2023

Udviklings- og visionspuljen støtter udviklingen af kulturområdet og udviklingen af det folkeoplysende område via projekter og aktiviteter, der bygger på én og gerne flere af nedenstående fire fokuspunkter.


Kultur- og Fritidsvisionens 4 fokuspunkter

 • Stolthed
 • Fællesskab
 • Frivillighed
 • Nysgerrighed


Hvem kan søge Udviklings- og visionspuljen?

Alle foreninger, oplysningsforbund, foreninger, grupper, borgere og aktører fra kultur- og fritidslivet, som er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune, kan søge puljen.


Udviklings- og visionspuljen støtter

 • Initiativer og aktiviteter, der ligger ud over det traditionelt folkeoplysende
  Nye samarbejdsformer, netværk og foreningsformer
   
 • Projekter og aktiviteter, der udvikler og støtter Frederikshavn Kommunes kulturliv på kort såvel som lang sigt og ligger inden for den til enhver tid gældende kultur- og fritidsvision.
   
 • Projekter og aktiviteter, der udvikler og støtter Frederikshavn Kommunes fritids og foreningsliv på kort såvel som lang sigt og ligger inden for den til enhver tid gældende Kultur- og Fritidsvision.


Ansøgningsfrister

 • 1. marts 2023
 • 1. september 2023

 

Du kan læse mere om puljen på Frederikshavn.dk - Direkte link til Udviklings- og visionspuljen