Nyheder

 

Nyt fra Fritid og Folkeoplysning, Frederikshavn Kommune.

 

Invitation til kasserermøde

16.01.2023

Center for Kultur og Borgerservice inviterer til kasserermøde / informationsmøde om indberetning 2023 (invitationen er sendt ud pr. mail til alle frivillige folkeoplysende foreninger)

  • Mødet henvender sig til dig, som står for indberetningen i forbindelse med ansøgning om tilskud i henhold til Folkeoplysningsordningen

  • Du vil få kendskab til de typer af tilskud, du kan søge om, samt en gennemgang af, hvordan du indberetter elektronisk via Fritidsportalen

  • Der vil være god mulighed for at stille spørgsmål 


Møderne afvikles følgende dage: (vær opmærksom på, at det ene møde afvikles med mulighed for fysisk deltagelse)

Tirsdag den 7. februar kl. 19.00 - ca. 20.30 (mødet afvikles online via teams)
Torsdag den 9. februar kl. 17.00 - ca. 18.30 (mødet afvikles som hybridmøde og det er derfor muligt enten at deltage fysisk eller online via teams – dette skal oplyses ved tilmelding)

Du tilmelder dig ved at sende en mail til fritid@frederikshavn.dk senest 5 hverdage før mødet afvikles. I mailen oplyser du antal, forening samt hvilken dag og tidspunkt du/I vil deltage. Deltagelsen er gratis.

Mødet torsdag den 9. februar kl. 17.00 afvikles i Iscenter Nord, Skøjtealleen 4, Frederikshavn.
Der vil blive serveret kaffe/the, frugt og sødt til mødet.

Har I spørgsmål er I velkommen til at kontakte Tanja Hansen, Fritid og Folkeoplysning på telefon 98459011.