Nyheder

 

Nyheder i Frederikshavn Kommune

 

Nyt om indendørs fritidsaktiviteter

03.06.2020

 

 

I forbindelse med udvidelsen af genåbningens fase 2 udsendte Kulturministeriet efterfølgende retningslinjer for genåbning af visse foreningsaktiviteter indendørs.

Tjek i aftalen om udvidet genåbning af fase 2 nedenfor, om jeres foreningsaktivitet også må åbne.

 

Det er vigtigt at I som forening, hvis I genoptager aktiviteter, altid er opmærksomme på at følge retningslinjerne, som udarbejdes i samarbejde mellem ministerie, sundhedsmyndigheder og hovedorganisationerne – fx DGI, DIF og DUF. Hvis I ikke er i egne lokaler, skal I også huske at være i kontakt med jeres udlejer, inden I sætter aktiviteter i gang.

Der er overordnet ikke åbnet for kommunale lokaler. Vedr. evt. bestyrelses- og administrativt arbejde i klublokaler i kommunale bygninger tages kontakt til Fritid & Folkeoplysning, eller institutionens kommunale leder.

 

Kulturministeriets retningslinjer for genåbning indendørs (udsendt i forbindelse med udvidelsen af genåbningens fase 2) kan ses herunder, sammen med aftalen om udvidet genåbning fra 27. maj 2020. Derudover henvises som tidligere til hovedorganisationerne - fx DGI, DIF, DUF -  for yderligere vejledning.

 

 

Genåbningsaftale

https://www.stm.dk/multimedia/Aftale.pdf

 

Retningslinjer for udvidet genåbning - indendørsaktiviteter

https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_foreningsliv_og_andre_folkeoplysende_og_kulturelle_aktiviteter_-_indendoers.pdf