Nyheder

 

Nyt fra Fritid og Folkeoplysning, Frederikshavn Kommune.

 

Frivillige tilbud til de ukrainske flygtninge

31.03.2022

En gruppe frivillige tilknyttet Frivilligcentret, Idrætssamvirket og FUF, Frederikshavn Ungdoms Fællesråd indsamler hermed oplysninger til brug for en kommende portal, hvor klubber, foreninger, organisationer og øvrige netværk tilbyder deres fællesskaber og aktiviteter til børn, unge og voksne fra Ukraine.

I kan læse mere på: UAget2knowFRH.dk
 

Oplysningsskema til brug for fritidsportal for ukrainske flygtninge bosiddende i Frederikshavn Kommune.