Kurv
0

Nyheder

For foreninger i Frederikshavn Kommune

Her kan du læse om, hvad en folkeoplysende forening er, hvordan man bliver godkendt og støttemuligheder.

Den frie folkeoplysende virksomhed skal være etableret af en folkeoplkysende forening med vedtægter.

 

En folkeoplysning forening er:

  1. en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
  2. en forening, der tilbyder frivillig folkeoplysende foreningsarbejde

De to foreningsformer bygger på forskellige traditioner, så kravene til foreningsdannelsen er i et vidst omfang forskelligt.

 

 

2. Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde

Frederikshavn Kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og fremme børn og unges udvikling gennem deltagelse i foreningslivet.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde arbejder grundlæggende med, gennem et forpligtende fællesskab, at fremme aktivt medborgerskab og styrke medlemmernes indflydelse på og forståelse af at leve i et demokratisk samfund. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 

Kontakt

  • Center for Kultur og Fritid
  • Rådhus Allé 100
  • 9900 Frederikshavn
  • Tlf  98 45 50 00 
  • ckf@frederikshavn.dk