Frederikshavn Blinde Idræt

Frederikshavn Blinde Idræt.
Frederikshavn Blinde Idræt tilbyder idrætsaktiviteter, der særligt er tilrettelagt for synshandicappede. Herud over udbyder FBI også en lang række folkeoplysende kurser, der primært henvender sig til synshandicappet personer.
Endelig afholder FBI også nogle sociale aktiviteter, der er med til at styrke det sociale fællesskab mellem vores medlemmer og vores frivillige hjælpere.
Yderlige information om FBI kan fås på vores hjemmeside
 • Formand

 • Rikke Mikkelsen
 • 9900
 • Frederikshavn
 • krikkemikkelsen@gmail.com

 • Kasserer

 • Alice Olesen
 • Peter Wessels Vej 21
 • 9900
 • Frederikshavn
 • alicecolesen@gmail.com
 • 98426701

 • Hjemmeside

 • Hjemmeside

 • Evt. Facebook

 • Mødested

  Abildgårdskolen
  Abildvej 20
  9900 Frederikshavn


 • Kontakt

 • Rikke Mikkelsen
 • 9900
 • Frederikshavn
 • krikkemikkelsen@gmail.com
Fredag, 18 november 2016